Wanda Nowicka pyta o szpital w Pyskowicach

1716
Kastelik

Szymon Kastelik

5 października, 2023

Zawieszony oddział chirurgii w Pyskowicach niepokoi mieszkańców powiatu gliwickiego. Interwencje poselską w tej sprawie podjęła Wanda Nowicka. Zarząd powiatu i dyrekcja placówki zapewniają, że chcą utrzymać świadczenia zdrowotne na najwyższym poziomie. 

Posłanka Lewicy Wanda Nowicka, która ponownie ubiega się o mandat w okręgu gliwickim, wystosowała interwencje poselską do starosty gliwickiego w sprawie szpitala w Pyskowicach. 

- Podjęłam pilną interwencję w sprawie reorganizacji funkcjonowania szpitali powiatowych w Knurowie i Pyskowicach, w wyniku której świadczenia z zakresu chirurgii będą realizowane wspólnie przez oba szpitale, zaalarmowana przez mieszkanki i mieszkańców powiatu gliwickiego ich poważnymi obawami o swoje zdrowie - komentuje Nowicka.

Posłanka pyta się starosty m.in. o to w jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeństwo dla pacjentów oraz w jaki sposób reorganizacja pracy szpitali w Pyskowicach i Knurowie ma wpłynąć na jakość oferowanych usług. 

Zawieszona chirurgia

Od 1 października w szpitalu w Pyskowicach zawieszony jest oddział chirurgii ogólnej. - Prosimy pacjentów wymagających pilnej hospitalizacji o kierowanie się bezpośrednio na Izbę Przyjęć w Knurowie. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić Wam szybką i skuteczną opiekę medyczną - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Szpital w Pyskowicach.

Według starostwa gliwickiego (które nadzoruje szpitale w Knurowie i Pyskowicach) to nie jest "zamknięcie", tylko "współpraca" z oddziałem w Knurowie.

- W związku z pojawiającymi się rozbieżnymi informacjami dotyczącymi losu chirurgii ogólnej w szpitalu w Pyskowicach starosta gliwicki Włodzimierz Gwiżdż informuje, że oddział działa i świadczenia z zakresu chirurgii będą realizowane wspólnie z oddziałem Chirurgii Ogólnej w szpitalu w Knurowie. Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów dokładamy wszelkich starań, aby proces leczenia nie został zakłócony - czytamy w oświadczeniu Starosty Powiatu Gliwickiego.

Jednak pojawiają się opinie, że to specjalnie działania władz szpitala i powiatu, zmierzające do likwidacji placówki w Pyskowicach.

- Oficjalnym powodem jest brak obsady lekarskiej na niedzielę. Podkreślę- z powodu braku obsady lekarskiej na jeden dzień 1.10. 2023, prezes zawiesił pracę całego oddziału. Pacjenci, także starsze, schorowane osoby, mają być przewożone do przeciążonych szpitali w Knurowie i Gliwicach. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że lekarze składali wypowiedzenia z powodu strachu przed niestabilnością zatrudnienia oraz pod wpływem gróźb dotyczących zwolnienia dyscyplinarnego (całkowicie bezzasadnie). Pan prezes rzekomo szukał ludzi na ich miejsce. Jednak robił to w sposób zniechęcający- informował lekarzy, którzy interesowali się pracą na oddziale, że praca jest tylko do marca. Co ma się stać w marcu? Odpowiedź wydaje się oczywista - skomentowała Izabela Krzyczkowska z Manify Śląskiej, która interweniowała też w lipcu, kiedy prezes szpitala zgłosił do wojewody śląskiego wniosek o zawieszenie oddziału ginekologicznego. Wówczas po kilku dniach wniosek ten został ostatecznie wycofany.

Spotkanie i problemy finansowe

We wtorek zarząd powiatu spotkał się z pracownikami szpitali w Pyskowicach i Knurowie. Odpowiadali na pytania, ale z dostępnych relacji nie wynika, żeby któraś ze stron przedstawiła gotowe rozwiązania np. skutkujące przywróceniem chirurgii ogólnej w Pyskowicach. Pojawiła się deklaracja chęci pozyskania nowych chirurgów. I co ciekawe na stronie facebookowej szpitala w Pyskowicach pojawiło się w środę ogłoszenie, że placówka poszukuje do pracy chirurga. 

Przy okazji lipcowego kryzysu związanego z zamknięciem oddziału ginekologicznego w Pyskowicach (społecznicy alarmowali już wtedy o zamiarach zamknięcia oddziału chirurgii), starostwo powiatowe poinformowało o problemach finansowych obu szpitali.

- Wobec konieczności poprawy sytuacji Szpitala w Pyskowicach projektowane są zmiany dotyczące organizacji pracy Szpitala, jednak żadne zmiany nie będą podejmowane bez właściwego zabezpieczenia dostępności świadczeń dla mieszkańców powiatu. Zarząd Powiatu Gliwickiego zapewnia jednocześnie, że wbrew pojawiającym się obawom, planowane założenia reorganizacji podejmowane są wyłącznie w celu umożliwienia utrzymania zarówno Szpitala w Pyskowicach jak i Knurowie, a nie w celu ich likwidacji. Wszelkie podejmowane zmiany istotne dla dostępności świadczeń będą podawane do wiadomości mieszkańców - informowało wówczas starostwo.

Jednym z podjętych działań związanych ze zmianami organizacji pracy placówek, była rezygnacja prezesa szpitala w Knurowie, którego obowiązki przyjął Mirosław Sobczak, prezes Szpitala w Pyskowicach.

- Tylko w 2022 roku szpital w Pyskowicach otrzymał dokapitalizowanie w wysokości 9 milionów złotych, co przy budżecie powiatu przekraczającym nieco 114 milionów złotych, jest kwotą znaczącą. W sumie, od 2015 roku, szpitale otrzymały dofinansowanie z budżetu powiatu opiewające na kwotę ponad 36 milionów złotych - komentowało starostwo gliwickie.

- Nie ma mowy o likwidacji oddziałów. Będziemy reorganizować medyczne spółki przynoszące straty - komentował w lipcu Włodzimierz Gwiżdż, starosta gliwicki.

fot. Starostwo Gliwickie

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 27.6µg/m3 PM2.5: 22.8µg/m3