W środę sesja Rady Miasta Zabrze. Poznaj porządek obrad

66 870x440

Redakcja

13 września 2022

W najbliższą środę, 14 września, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00.

 Porządek obrad LIV sesji Rady Miasta Zabrze:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr LIV.
 4. Informacja posłów z prac w Sejmie.
 5. Informacja z prac Sejmiku Województwa Śląskiego.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Pytania radnych do sprawozdania Prezydenta Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 8. Projekty uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2022;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022-2048;
  3. określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2022 roku w wysokości 20.000.000 zł;
  4. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Zabrze na lata 2022-2032;
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej – ETAP III;
  6. przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy Miasta Zabrze na lata 2022-2027”;
  7. przekazania skargi Wojewody Śląskiego w Katowicach na uchwałę Nr XII/118/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
  8. przekazania skargi do Prezydenta Miasta Zabrze;
  9. wskazania organu właściwego do rozpatrzenia pisma o znamionach skargi;
 9. Sprawy organizacyjne.
 10. Pytania, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.4µg/m3 PM2.5: 4.0µg/m3