W Katowicach powstanie Rada ds. Równego Traktowania

Urząd Miasta Katowice

Redakcja

9 marca 2024

Katowice chcą skutecznie i proaktywnie tworzyć środowisko na rzecz równości poprzez uwzględnianie różnorodnych potrzeb wszystkich jednostek i grup społecznych. Dlatego decyzją prezydenta Marcina Krupy w mieście powstanie Katowicka Rada ds. Równego Traktowania.

- Miasto ma służyć wszystkim, dlatego realizując prawa wszystkich mieszkańców i mieszkanek oraz osób mieszkających w mieście utworzymy w Katowicach Radę ds. Równego Traktowania. Działający w Urzędzie Miasta zespół roboczy przygotuje regulamin funkcjonowania Rady i określi zakres zadań i organizację jej pracy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Rada będzie miała za zadanie wypracować koncepcje, pomysły i rozwiązania na rzecz opracowania strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.

W styczniu 2023 roku została powołana Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Katowice ds. Równego Traktowania. Zakres jej zadań określonych zarządzeniem wewnętrznym obejmuje:

  • promowanie zasad równego traktowania i zakazu dyskryminowania oraz równych szans w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym;
  • inicjowanie działań informacyjno-edukacyjnych oraz włączanie Miasta w projekty i kampanie dotyczące problematyki równego traktowania, podnoszące świadomość w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji;
  • współpraca z partnerami społecznymi odnośnie diagnozowania przejawów dyskryminacji w przestrzeni Miasta Katowice;
  • wspieranie współpracy miejskich jednostek i organizacji pozarządowych na rzecz równego traktowania i rozwijania świadomości dotyczącej poszanowania różnych grup społecznych i eliminowania naruszeń zasad równościowych.
- Prawa człowieka często przypisywane są „innym” - wykluczonym, prześladowanym, ofiarom. Tymczasem to wszystkie osoby są posiadaczami praw, w szczególności społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych, kulturalnych, dostępu do edukacji, prawa do czystego środowiska, powietrza i wody, prawa do bezpieczeństwa, dostępnej i przyjaznej przestrzeni – podkreśla Katarzyna Daab-Borkowska, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Katowice ds. Równego Traktowania.

Dodatkowo, pełnomocniczka zapewnia wsparcie prezydentowi Katowic w realizacji polityki równościowej i antydyskryminacyjnej w mieście.

powiązane artykuły:

Katowicki budzet obywatelski
Lokalne 6 marca 2024

Już po raz jedenasty katowiczanie będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań do zrealizow

Zielone przystanki
Lokalne 5 marca 2024

Zielona oaza przed budynkiem, w którym niegdyś mieściła się siedziba Muzeum Śląskiego ora

Konsekwencje zakupu samochodu bez oc
Lifestyle 4 marca 2024

Zakup samochodu to ważna decyzja, która wiąże się z wieloma aspektami, w tym z ubezpiecze

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.8µg/m3 PM2.5: 6.9µg/m3