Tyski HUB dla transformacji regionu

Tyskihub

Redakcja

24 marca 2024

Fragment budynku Zespołu Szkół Municypalnych, który od ponad 20 lat szpeci centrum Tychów, zmieni się za sprawą środków europejskich! Powstanie tam Tyski Hub Zielonej Gospodarki, który wesprze transformację regionu i biznesu. 

O nowej inwestycji mówili w piątek marszałek województwa Jakub Chełstowski, p.o. prezydenta miasta Maciej Gramatyka i senat oraz były prezydent Tychów Andrzej Dziuba. Tyski HUB powstanie w środkowej, niezagospodarowanej od 2000 roku części budynku Zespołu Szkół Municypalnych, pomiędzy Mediateką, a Halą Sportową przy ul. Piłsudskiego.

Będzie to inwestycja za ponad 100 mln złotych, z czego 96 mln złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie ponad 96 mln złotych. Tyski HUB Zielonej Gospodarki jest jednym z największych projektów dotyczących bezpośrednio sprawiedliwej transformacji naszego regionu.

Tyski HUB Zielonej Gospodarki będzie miejscem, które umożliwi tworzenie nowych firm i miejsc pracy, przekwalifikowywanie zwalnianych górników i wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych z zakresu „zielonej gospodarki” w różnych sektorach gospodarczych podregionu tyskiego. Jego celem jest też dokształcanie, szkolenie oraz wykorzystywanie młodych talentów z regionu. 

Działalność realizowana będzie poprzez uruchomienie:

  • Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu zielonej gospodarki dla wspierania powstawania nowych firm typu start-up, a także wspierania sektora MŚP gotowego do zmiany profilu działalności w kierunku rozwiązań z zakresu zielonej gospodarki;
  • Centrum Kompetencji Zawodowych z zakresu zielonej gospodarki, którego oferta skierowana będzie do osób pracujących dotkniętych skutkami transformacji, zamierzających zmienić swoje dotychczasowe kwalifikacje lub podnosić kompetencje zawodowe celem dostosowania się do nowych możliwości zatrudnienia;
  • Centrum informacyjno-doradczego z zakresu zielonej gospodarki, z którego usług korzystać będą mieszkańcy podregionu tyskiego, zainteresowani wdrażaniem rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii i błękitno-zielonej infrastruktury.

ZOBACZ WIĘCEJ - ZIELONY HUB W TYCHACH

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.9µg/m3 PM2.5: 18.5µg/m3