Trwa budowa układu drogowego w Strefie Kultury. Połączy Bogucice z al. Roździeńskiego

Inwestycja w rejonie Strefy Kultury

Redakcja

5 września, 2023

W związku z tymi pracami wykonawca wyznaczył miejsca wyjazdów z budowy, m.in. w rejonie budynku przy ul. Katowickiej 21. Budowa to jedno z 6 dużych zadań drogowych realizowanych obecnie w ramach jednej inwestycji, której wartość wynosi 148 mln zł.

Realizowana inwestycja to przedłużenie ul. Dobrowolskiego, które będzie łączyć się z ul. Katowicką za pośrednictwem ronda. Ponadto w tym rejonie zostanie wybudowany dodatkowy odcinek ul. Mieroszewskiego – od skrzyżowania z ul. Bończyka do nowopowstałego przedłużenia ul. Dobrowoskiego. W efekcie dzielnica uzyska nowe połączenie z al. Roździeńskiego, które pozwoli na omijanie ścisłego centrum miasta, co z kolei odciąży ruch w rejonie Ronda im. gen. Jerzego Ziętka.

Realizowana inwestycja wiąże się z kolejnością wyznaczenia miejsc wyjazdu z budowy. Zlokalizowano je przy ulicy Bończyka, Nadgórników, skrzyżowania Góreckiego i Haralda oraz u zbiegu ulic Ordona i Katowickiej, w pobliżu przedszkola miejskiego. Miejsca są oznaczone znakami ostrzegawczymi, natomiast ważne jest, by uczestnicy ruchu mimo to zachowali tam szczególną ostrożność.

Budowany układ drogowy to jedna z sześciu drogowych inwestycji, jakie Katowice realizują w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość tych zadań to w sumie prawie 148 mln zł, ale środki własne z budżetu miasta przeznaczone na ten cel to nieco ponad 32 mln zł, reszta pieniędzy pochodzi z dofinansowania – prawie 86 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład a 30 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Każda z tych inwestycji przyczyni się do podniesienia jakości życia naszych mieszkańców – kierowców, pieszych oraz rowerzystów.

powiązane artykuły:

Parking automatyczny Tylna Mariacka Fot KAW
Lokalne 28 sierpnia, 2023

Parking automatyczny na ul. Tylneej Mariackiej ro rozwiązanie, którego w Katowicach jeszcze nie b

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.8µg/m3 PM2.5: 11.5µg/m3