Tereny po kopalni "Pokój" z szansą na nowe zagospodarowanie

Tereny po kopalni pokoj

Redakcja

13 czerwca 2024

Ruda Śląska będzie współpracować ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń w zakresie ponownego zagospodarowania terenów Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój”. List intencyjny w tej sprawie podpisali dziś prezydent Michał Pierończyk oraz prezes Jarosław Wieszołek.

- Zagospodarowanie terenu po tak dużym zakładzie przemysłowym, leżącego na dodatek w centrum miasta, to spore wyzwanie. Struktura własnościowa sprawia, że kluczowe jest podejście właściciela nieruchomości. Dlatego tak cenne jest zaangażowanie władz SRK w procesy rewitalizacyjne w Rudzie Śląskiej – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent miasta.
- Uwalniamy kolejne nasze tereny na rzecz lokalnych społeczności. Jak widać wszystko idzie dość szybko i pod wspólnym mianownikiem: przyspieszenia dla rozwoju w duchu sprawiedliwej transformacji regionu. Cieszę się, bo ten ruch dynamizuje wspólne z Rudą Śląską działania. Pokazuje też, że SRK wykorzystuje swój wielki potencjał na inicjowanie korzystnych dla regionu i ludzi procesów – mówi Jarosław Wieszołek, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Celem współpracy jest rewitalizacja terenu po KWK „Pokój” przy jednoczesnym wykreowaniu dla tego miejsca nowych funkcji. 

Chcemy stworzyć tu miejsce dobre do życia, pracy i wypoczynku, z poszanowaniem naszego dziedzictwa poprzemysłowego – mówi Michał Pierończyk.

W sumie jest to 65 hektarów, należących do SRK, na których znajdują się 23 obiekty do wykorzystania bądź adaptacji. To między innymi budynek maszyny wyciągowej szybu Lech I z wieżą szybową, wieża wyciągowa oraz nadszybie szybu Lech II wraz z halą sprężarek i budynek byłej maszyny wyciągowej J. Karol.

Jednym z głównych pól współpracy będzie wdrożenie założeń koncepcji masterplanu, opracowanego w 2021 roku oraz jego modyfikacja i uszczegółowienie dla dwóch obszarów. Pierwszy położony jest między ulicami: Czarnoleśną, Grochowską, Niedurnego, Obrońców Westerplatte i Traktem Rudzkim, drugi - między ulicami: Niedurnego, Kolejową, Szarotek, Szyb Andrzeja, Lecha.

Teren ma strategiczną lokalizację w centrum miasta, pomiędzy dzielnicami Nowy Bytom i Wirek, graniczy bezpośrednio ze zrewitalizowaną hałdą pocynkową oraz amfiteatrem, będącymi częścią Traktu Rudzkiego. Masterplan zakłada przeznaczenie tego miejsca m.in. pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.

Do założeń koncepcji dostosowane muszą zostać dokumenty strategiczne i planistyczne, przede wszystkim Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląsku do 2030 roku, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska czy Miejscowy Plan Rewitalizacji. Ważnym zakresem współdziałania miasta i spółki będą kwestie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację tych zamierzeń.

Warto przypomnieć, że to kolejne w tym roku działania, w których Spółka Restrukturyzacji Kopalń wspiera miasto. W kwietniu SRK przekazała miastu w formie darowizny należące do niej tereny i obiekty zabytkowego zespołu zabudowań szybu Franciszek.

- Ułatwi to prowadzone przez nas działania, zmierzające do utworzenia w tym miejscu Lokalnego Centrum Tradycji, a w części budynków mieszkań komunalnych i wspomaganych – zaznacza wiceprezydent Aleksandra Skowronek.

powiązane artykuły:

Oplata smieciowa m obywatel
Lokalne 6 czerwca 2024

Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą już uregulować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poś

Sesja ruda slaska
Lokalne 24 maja 2024

Władze Rudy Śląskiej dokapitalizują dwie miejskie spółki. Dzięki tym pieniądzom Szpital Miejski p

Szyb franciszek
Lokalne 19 kwietnia 2024

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przekazała miastu Ruda Śląska w formie darowizny nale

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

29 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.4µg/m3 PM2.5: 4.8µg/m3