Spotkanie egzorcystów na Jasnej Górze

Egzorcyscijasnagora

Redakcja

10 lutego, 2024

Na Jasnej Górze odbyło się doroczne spotkanie formacyjne egzorcystów. Głównym tematem była współpraca z psychologami i psychiatrami. 

W czterodniowym zjeździe uczestniczyło ok. 70 kapłanów. Egzorcyści rozmawiali m.in. o  wnikliwości wobec kondycji psychiczno-emocjonalnej osoby egzorcyzmowanej. Polscy egzorcyści na zjazdach krajowych spotykają się dwa razy w roku. Obecnie jest ich około 160.

Jak informuje biuro prasowe Jasnej Góry, jednym z poruszonych problemów było przeakcentowywanie czy jednostronne patrzenie na problemy dotyczące sfery duchowej i psychicznej, albo człowiek upatruje źródła pomocy wyłącznie u kapłana, zwłaszcza egzorcysty, albo wyłącznie u psychologa, uważając pomoc egzorcysty za „relikt średniowiecza”.

Ponadto kapłani wskazywali na niezrozumienie istoty posługi egzorcystów czy problemów duchowych człowieka związanych z aktywnością złego ducha.

– Duża grupa ludzi, i tutaj niestety też psychologów, psychiatrów, czerpie wiedzę na ten temat z tzw. tabloidów, a egzorcyści postrzegani są jako „katoliccy magicy” czy relikty przeszłości – informuje biuro prasowe Jasnej Góry.

– W praktyce egzorcystów, mówię tutaj o naszej posłudze w arch. warszawskiej, stosujemy żelazną zasadę, że wcześniej musi być kontakt człowieka, który prosi o pomoc, z psychologiem, zanim jako egzorcysta podejmę rozeznanie jego sytuacji – komentuje ksiądz Andrzej Grefkowicz, który jest egzorcystą od 1999 roku.

Jak ochronić się przed wpływem złego ducha? -Codzienna modlitwa, niedzielna, świąteczna Msza, komunia święta, regularna, najlepiej comiesięczna, spowiedź - Jasna Góra cytuje księdza Janusza Czenczka, koordynatora krajowego egzorcystów z ramienia Konferencji Episkopatu Polski.

Zjazd egzorcystów był też czasem modlitwy, wymiany doświadczeń. 

- Posługa uwalniania to modlitwa w sytuacjach, gdy nie mamy do czynienia z opętaniem, ale z formami dręczenia złego ducha. Egzorcyzmy mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu, mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył Kościołowi. Egzorcyzm jest zwróceniem się wprost do złego ducha w imieniu Jezusa Chrystusa, by ustąpił. Służbę posługą uwalniania i egzorcyzmowania najlepiej obrazuje Ewangelia, w której widzimy, jak Jezus uwalnia ludzi od władzy złych duchów. Od czasów Chrystusa sytuacja się nie zmieniła. Egzorcystą może być tylko kapłan. Działa w oparciu o dekret biskupa diecezjalnego. Świeccy egzorcyści nie mają żadnego upoważnienia ze strony Kościoła chociaż niektórzy, psycholodzy czy psychiatrzy, są ich bliskimi współpracownikami - informuje biuro prasowe Jasnej Góry. 

fot. Biuro Prasowe Jasna Góra

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

10 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 11.4µg/m3 PM2.5: 10.6µg/m3