Sosnowiecki Szpital Miejski oferuje terapię wyjścia z e-uzależnień dla dzieci i młodzieży

Mobile g1fa3dac20 1920

Redakcja

6 października, 2022

W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim ruszyła oferta terapii dzieci i młodzieży uzależnionych od komputera i innych urządzeń cyfrowych.

We wrześniu 2022 roku, w Sosnowieckim Szpitalu, w ramach działalności Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień na ul. Szpitalnej 1 rozpoczęto realizację Programu Oddziaływań Terapeutycznych dla Dzieci i Młodzieży Nadużywających Technologii Cyfrowych i Ich Rodzin.  Program finansowany jest przez NFZ, jako program pilotażowy.

Problemowe korzystanie z nowych technologii cyfrowych jest złożonym i nowym wyzwaniem zdrowia publicznego. Korzystanie z tych narzędzi jest naturalnym elementem współczesnego życia, jednocześnie nadmierne ich używanie może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji dla zdrowia. Zdaniem ekspertów zagrożenie to znacząco zwiększyło się w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, m.in. w związku z koniecznością nauki w trybie zdalnym, ograniczeń dotyczących spotykania się, poruszania się oraz alternatywnych do mediów cyfrowych form spędzania wolnego czasu.

Jak wskazują prowadzone w Polsce badania  w okresie epidemii znacząco wydłużył się czas spędzany przez dzieci i młodzież na rozrywce przed ekranem komputera lub smartfonu. Aby umożliwić przetestowanie sposobu organizacji opieki dla tej grupy pacjentów, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na uruchomienie kilku takich programów w Polsce, w tym jeden w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim.

Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych stanowi odpowiedź na potrzebę związaną z zagrożeniem wynikającym z częstego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych za pośrednictwem narzędzi takich jak komputery, smartfony, tablety czy inne urządzenia elektroniczne.

W Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzaleznień w Sosnowcu- Zagórzu, na ul. Szpitalnej 1, czeka zespół psychologów i psychoterapeutów oraz lekarzy psychiatrów, którzy będą udzielać bezpłatnych świadczeń 5 dni w tygodniu, w tym popołudniami.

W ramach poradni działać będą grupy terapeutyczne w trzech przedziałach wiekowych:

  • do 4 klasy szkoły podstawowej (6-9 lat)
  • 5 – 8 klasa szkoły podstawowej (10-15 lat)
  • Młodzież ze szkół ponadpodstawowych (16 lat – do wieku zakończenia nauki szkolnej)

Przewidziana jest także grupa wsparcia dla rodziców.

Czas trwania leczenia: krótkoterminowa terapia do 3 miesięcy oraz terapia długoterminowa 6 i więcej miesięcy.

Aby zarejestrować się na wizytę lub uzyskać więcej informacji należy przedzwonić do poradni pod numer telefonu 32/4130551, w godzinach 7.00 – 19.00, od poniedziałku do piątku i ustalić termin spotkania. Do poradni nie jest wymagane skierowanie. W celu przyjęcia dziecka do terapii konieczna jest zgoda obojga rodziców.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 30.5µg/m3 PM2.5: 24.5µg/m3