Sosnowiec przyjął budżet na 2023 rok. Jakie zaplanowano inwestycje?

budżet Sosnowca na 2023 rok

Redakcja

28 grudnia, 2022

W Sosnowcu budżet na 2023 rok przyjęty został bez głosu sprzeciwu. „Za” głosowało 20 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sosnowca na lata 2023-2040 stosunkiem głosów 20 „za” przy 5 wstrzymujących się.

Przyjęty budżet przewiduje dochody miasta na poziomie 1 mld 132 mln zł oraz wydatki w wysokości 1 mld 203 mln zł. 

Przyszły rok to zakończenie ważnych dla miasta inwestycji – budowy nowego Egzotarium, Zagłębiowskiego Parku Sportowego oraz kolejnych mieszkań komunalnych.

W pierwszym kwartale 2023 oddany zostanie do użytku Zagłębiowski Park Sportowy, a konkretnie hala sportowa oraz stadion, w dalszej kolejności lodowisko.

Współpraca partnerska z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią przyniesie zakup taboru zeroemisyjnego w ramach programu GEPARD II, w tym: 4 autobusów 12-metrowych oraz 4 autobusów 18-metrowych. Ponadto wprowadzenie do eksploatacji 16 sztuk autobusów hybrydowych oraz 8 sztuk autobusów elektrycznych w ramach dofinansowania z II edycji programu NFOŚiGW – Zielony Transport Publiczny.

Kontynuowane będą inwestycje tramwajowe. W planach jest opracowanie przez Tramwaje Śląskie projektu Wielkiej Pętli Tramwajowej. Otwarcie przedłużonej linii tramwajowej nr 15 to początek, a nie koniec zmian w tym miejscu. W planach jest bowiem przedłużenie linii od ronda im. Jana Pawła II do ronda im. Żołnierzy Wyklętych.

Kontynuowane będą prace przy modernizacji torowiska w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz ul. Małachowskiego i 1-go Maja.

Planowana jest również dalsza przebudowa dróg i chodników, w tym m.in.: budowa węzła w ciągu drogi S1z połączeniem z istniejącym układem drogowym, przebudowa ul. Lenartowicza, rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów (rondo), rozbudowa i przebudowa DK 94 – etap II, przebudowa ul. 1 Maja, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Orlej, Parkowej oraz Wawel, rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza i Paderewskiego, przebudowa wiaduktu nad torami PKP (ul. Wojska Polskiego) czy rozbudowa ul. Małachowskiego.

Wspólnie z Sosnowieckimi Wodociągami będzie miała miejsca przebudowa drogi Sławkowskiej – Pekińskiej – Dojazdowej. Planowana jest także budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Aleksandra Fredry, Nowej, Anki Kowalskiej i Władysława Broniewskiego.

Planuje się rówież budowę kolejnych mieszkań komunalnych – blisko 300 na Naftowej, 60 na Klimontowie oraz 68 na Niwce oraz termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej, Wierzbowej, Lipowej, Sobieskiego, Andersa, Pułaskiego i Czeladzkiej.

W sferze oświaty – trwa budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35, przed nami termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel oraz 8 placówek edukacyjnych: PM 5, 40, SP 1, 3, 12, 36, VI i IX LO.

Jeśli chodzi o zdrowie to w planie jest budowa nowego pogotowia, a także utworzenie oddziału ratunkowego w Szpitalu Miejskim.

Ponad 3 mln złotych przeznaczone zostanie w 2023 na dotacje do likwidacji kopciuchów. 

powiązane artykuły:

miasteczko ruchu drogowego w sosnowcu
Wiadomości 8 grudnia, 2022

Przy tzw. szkole z „armatą” w Sosnowcu, czyli Zespole Szkół nr 2 przy ulicy Prusa powstanie miast

ciepłobus w sosnowcu
Wiadomości 12 grudnia, 2022

Od poniedziałku 12 grudnia po ulicach Sosnowca ponownie jeździł będzie CiepłoBus, w który

fot. UM Sosnowiec
Wiadomości 1 grudnia, 2022

Sosnowiec stanie się się siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w woje

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 28.1µg/m3 PM2.5: 23.2µg/m3