Skarb Państwa jedynym właścicielem PGG

Pgg

Redakcja

30 października 2022

Polska Grupa Górnicza ma już tylko jednego właściciela. Skarb Państwa przejął udziały innych spółek energetycznych oraz górniczych i został jednoosobowym właścicielem PGG.

Skarb Państwa przejął 39 167 181 akcji PGG S.A., które dotąd należały do spółek: PGNiG Termika S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Enea S.A., WĘGLOKOKS S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. oraz ECARB Sp. z. o.o. (spółka zależna Energi w grupie PKN Orlen).

- 3 sierpnia tego roku wymienione spółki podpisały warunkową umowę sprzedaży Skarbowi Państwa posiadanych przez nie akcji Polskiej Grupy Górniczej. Warunkiem finalizacji umowy z początku sierpnia było niewykonanie prawa pierwokupu, które przysługiwało Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ostatecznie KOWR zrezygnował z wykonania przysługującego mu prawa - informuje PGG.

25 października 2022 r. można było dokonać wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy Spółki, potwierdzających przeniesienie prawa własności akcji na Skarb Państwa. Tym samym Polska Grupa Górnicza S.A. stała się jednoosobową spółką Skarbu Państwa RP.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.9µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3