Sierpień 80 wznowił protest przed siedzibą JSW

IMG 20230615 131609
Kastelik

Szymon Kastelik

20 lipca, 2023

Sierpień 80 znów protestuje w JSW i zapowiada zaostrzenie działań. Powodem są problemy w spółce-córce JSW Szkolenie i Górnictwo. 

W czerwcu związkowcy z Sierpnia 80 rozpoczęli protest przed główną siedzibą JSW. 

- Pracownicy z JSW razem z kolegami SiG wypracowali bardzo duży zysk. Ma być wypłacana premia. Obejmuje tylko pracowników z JSW, a nie z SiG. Dochodzi do sytuacji, w której górnicy z JSW robią zbiórkę dla kolegów z SiG - mówił nam przewodniczący Sierpnia 80 w JSW, Krzysztof Łabądź.

- Inne związki, które mają "S" na początku, zrobiły sobie mały monopol i ustalają sobie listy, których pracowników przyjmujemy pod JSW. Nie ma żadnych kryteriów - dodawał Łabądź.

Sierpień 80 domaga się, żeby powstał przejrzysty system przechodzenia pracowników zatrudnionych w spółce-córce JSW Szkolenie i Górnictwo bezpośrednio pod JSW. Ponadto żądają wyższych wynagrodzeń dla pracowników JSW SiG, którzy często wykonują tę samą pracę, co górnicy zatrudnieni bezpośrednio w JSW. Na liście żądań jest również walka z mobbingiem, uwzględnienie JSW SiG w wypłacaniu premii oraz nagród z zysków grupy kapitałowej.

Podczas pierwszy rozmów związkowcy przekazali swoje uwagi dot. funkcjonowania SiG-u i przypomnieli żądania. Rozmowy uspokoiły trochę sytuację. Sierpień 80 przerwał protest i czekał na kolejne decyzje ze strony zarządów spółek. Wszystko miało zależeć od spotkania z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych działających w JSW SiG. Do takich rozmów jednak nie doszło. Jak informuje Sierpień 80, zarząd spółki-córki JSW proponuje wrzesień z powodu "okresu urlopowego". Związkowcy nie chcą jednak czekać.

Wznowienie protestu

Po ponad dwóch tygodniach działacze Sierpnia 80 wrócili przed siedzibę JSW. 19 lipca Karol Granatyr z Sierpnia 80 w KWK Borynia-Zofiówka-Bzie spotkał się z zarządem JSW SiG i podczas rozmów przypomniał żądania, które pojawiły się już w czerwcu. Związkowcy czekają i zapowiadają kolejną pikietę przed siedzibą związku.

Wznowienie protestu skomentował w oświadczeniu prezes JSW, Tomasz Cudny, który stwierdził, że stroną rozmów jest zarząd JSW SiG, a nie cała grupa JSW. Dodał, że władze spółki-córki mają jego zaufanie. - Z moich informacji wynika, że spotkanie z szeroką reprezentacją organizacji związkowych działających w JSW SiG jest zaplanowane. Ponadto rozpoczęły się już rozmowy na temat jednorazowego świadczenia dla pracowników JSW SiG - pisze prezes Cudny.

Jak się dowiedzieliśmy, JSW SiG konsultuje postulaty, które otrzymał od Sierpnia 80 w czerwcu i dlatego termin oficjalnych rozmów nie jest jeszcze ustalony ostatecznie. Według protestujących związkowców to tylko "gra na czas".

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.7µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3