Wielomilionowe inwestycje na Kanale Gliwickim zwalczą problem złotych alg?

98c7964e701e63fb13eb9706912a6b3b

Redakcja

20 lipca 2023

Przyjęta przez sejm ustawa o rewitalizacji rzeki Odry zakłada wielomilionowe inwestycje m.in. na Kanale Gliwickim. Według ekoaktywistów i ekspertów, problem złotych alg w 2022 roku zaczął się w województwie śląskim. 

10 czerwca z Kanału Gliwickiego wyłowiono kilkaset kg śniętych ryb. Do 13 czerwca odłowiono łącznie tonę śniętych ryb. W kolejnych dniach zidentyfikowano pojedyncze sztuki. Jak informowały wówczas m.in. Wody Polskie oraz ministerstwo klimatu i środowiska, w próbkach z 7 czerwca nie zidentyfikowano złotych alg czy innych niebezpiecznych substancji.

Ale już próbki pobrane 10 czerwca wykazały obecność złotych alg w Kanale Gliwickim. - Badania próbek pobranych 10 czerwca br. wykonane z próbek wody Kanałów Kędzierzyńskiego i Gliwickiego wykazały obecność „złotej algi” w następujących punktach i wielkościach:

- Kanał Gliwicki, most przy śluzie Nowa Wieś - 51 mln komórek/litr,

- Kanał Gliwicki, most na Drodze Krajowej 40 ul. Przyjaźni - 8 tys. komórek/litr,

- Kanał Kędzierzyński, przed wlotem do Kanału Gliwickiego - 27 mln komórek/litr - informował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Pod koniec maja ministerstwo klimatu i środowiska informowało, że na Śluzie Sławęcice oraz na Śluzie Nowa Wieś wprowadzono substancje, które mają na celu zatrzymanie zakwitu złotych alg. Zastosowano nadtlenek wodoru i koagulat powszechnie stosowany do rekultywacji jezior. To jednak nie pomogło przed nagłym wymarciem około tony ryb.

Inwestycja na Kanale Gliwickim

19 lipca wojewoda śląski Jarosław Wieczorek odbył wizytę na Śluzie Łabędy w Gliwicach. Mówił o planowanej rewitalizacji Odry, która wynika z przyjętej w lipcu przez parlament ustawy. Projekt, który trafił do prezydenta Polski dotyczy zapewnienia odpowiednich zasobów wodnych i poprawy jakości wody w rzece Odrze, przez m.in. realizacje inwestycji mających poprawić lub przywrócić właściwe funkcjonowanie środowiska naturalnego (renaturyzacja i budowa piętrzeń wodnych), zapewnienie wsparcia finansowego określonych inwestycji, przesądzenie o pierwszeństwie realizacji lub dofinansowania określonych inwestycji, które powinny być realizowane zarówno na rzece Odrze jak i w jej zlewni.

W województwie śląskim ma zostać przeprowadzona inwestycja za ponad 100 mln złotych na Kanale Gliwickim. - W ramach ustawy o rewitalizacji Odry, będą realizowane duże inwestycje. Jedna z takich inwestycji będzie miała miejsce na Kanale Gliwickim. Ma to poprawić bezpieczeństwo retencyjne w powiecie gliwickim i w dorzeczu rzeki Odra. Kwota inwestycji jest niebagatelna, przekraczająca 100 milionów zł na odcinkach części śląskiej - poinformował wojewoda śląski. 

Dodał, że planowane są też działania na zbiorniku Dzierżno Duże, które ma poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz wpłynąć na jakoś wód. 

- Ogromna inwestycja, która ma poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na zbiorniku Dzierżno Duże. Jest to kwota około 350 mln zł. To jedna z inwestycji wprost związana z retencją rzeki Odry, ale również będą programy wspierające, które mają poprawić jakość wód - przekazał wojewoda Wieczorek.

fot. SUW

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

24 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.2µg/m3 PM2.5: 5.5µg/m3