Csm csm father 656734 1920 2270da4bfe 451e4572e1

Redakcja

20 czerwca 2020

500 zł bon turystyczny otrzymają korzystający z programu 500+ i dodatków opiekuńczych - zakłada uchwalona w piątek przez Sejm prezydencka ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Będzie można nim płacić za hotele lub imprezy turystyczne do 31 marca 2022 r.

Za ustawą głosowało 424 posłów, przeciw było 16 wstrzymało się 12. Teraz ustawa trafi do Senatu. Ustawa określa zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego.

Zgodnie z nią uprawnienie do otrzymania bonu będzie przysługiwać beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r.

W ustawie zapisano, że na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę. Będzie można nim płacić za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa 31 marca 2022 r. (PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.4µg/m3 PM2.5: 16.1µg/m3