Rząd obiecuje ponad 1,067 mld zł dla województwa śląskiego

490cf52d149999ae20ef3ddb1cd14178

Redakcja

28 kwietnia 2023

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda zapowiedział w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, że województwo śląskie otrzyma od rządu ponad 1,067 mld zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wkład własny niezbędny do uruchomienia programu regionalnego.

Województwo śląskie czeka dalej na 5,1 mld euro środków europejskich na kolejne lata. Pieniądze ta mają pomóc w transformacji energetycznej. Problem w tym, że Prawo i Sprawiedliwość musi porozumieć się z Komisją Europejską ws. praworządności w Polsce.

Nie przeszkadza jednak to w tym, aby minister Grzegorz Puda ogłosił, że rząd przekaże województwu śląskiemu ponad 1,067 mld zł dofinansowania do wkładu własnego na inwestycje z europejskich środków. 

-  Dla nas niezwykle istotna jest dobra współpraca z samorządami. Dlatego postanowiliśmy pomóc samorządom, aby miały środki na uzupełnienie wkładu własnego na realizację programów regionalnych. Na ten cel przeznaczyliśmy w budżecie państwa 8,7 mld zł - powiedział minister w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Pieniądze dla woj. śląskiego

- Na mocy aneksu do kontraktu programowego dla Śląska region otrzyma z budżetu państwa środki w wysokości ponad 1,067 mld zł na wkład własny niezbędny do uruchomienia programu regionalnego. Dodając tę kwotę do ponad 5,1 mld euro z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, region śląski będzie dysponował w nowej perspektywie finansowej budżetem w wysokości blisko 5,4 mld euro, tj. ponad 25 mld zł na rozwój Śląska - dodał Grzegorz Puda.

W sumie samorządy maja dostać od rządu 8,7 mld złotych na sfinansowanie wkładu własnego. 

Z budżetu państwa 8,7 mld zł zostanie przeznaczona na:

  • 2,4 mld zł – uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • 3,7 mld zł – uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
  • 1,5 mld zł – uzupełnienie do środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
  • 1,1 mld zł – współfinansowanie projektów państwowych jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu lokalnego w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem dysponentów.

fot. Śląski Urząd Wojewódzki

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.1µg/m3 PM2.5: 8.2µg/m3