Ruda Śląska podzielia środki z PFRONu. Na co zostaną przeznaczone?

Dofinansowanie z pefron w rudzie śląskiej

Redakcja

24 marca 2023

Miasto Ruda Śląska otrzyma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prawie 5,5 mln zł. Sprawdzamy jak zostaną rozdzielone środki w 2023 roku

Miasto otrzymuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości wyliczonej na podstawie algorytmu.

Choć w tym roku otrzymamy więcej środków niż w poprzednim, to obawiam się, ze względu na inflację nie będziemy mogli zrealizować wszystkich wniosków - zaznacza Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta ds. społecznych.

Największą kwotę, ponad 3,6 mln zł, zabezpieczono na dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przeznaczonego dla 130 osób. Z kolei 600 tys. zł przeznaczonych będzie na dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, a na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zadeklarowano 500 tys. zł. Ponad 550 tys. zł przeznaczonych będzie na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Tak samo jak w ubiegłym roku 100 tys. zł będzie rozdysponowanych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnościami.

Część przyznanych środków będzie przeznaczona na aktywizację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. I tak 68 tys. zł zarezerwowano na dofinansowanie dla osób, które podejmą działalność gospodarczą, rolniczą lub założą spółdzielnię socjalną. Nieco ponad 3 tys. zł dedykowano na zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Z kolei na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zarezerwowano blisko 29 tys. zł.

Podział środków zatwierdza Rada Miasta po zaopiniowaniu go przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Realizacja dofinansowań następuje poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast środki finansowe z zakresu rehabilitacji zawodowej przekazywane są do Powiatowego Urzędu Pracy.

- Liczba wniosków złożonych w bieżącym roku w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym jest zdecydowanie większa – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. 

W ubiegłym roku skierowano do MOPS-u 182 wnioski o turnusy rehabilitacyjne, a obecnie jest ich już 285. Wniosków w sprawie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wpłynęło 39, gdy w roku 2022 było ich 13. O zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wpłynęło w tym roku 207 wniosków, przy 147 w ubiegłym. 

- Dużo wyższe są także kwoty dofinansowań, o które wnioskują osoby z niepełnosprawnościami, co z kolei wynika ze znacznego wzrostu cen. Dlatego też szukamy innych możliwości finansowania działań na rzecz osób, które potrzebują wsparcia – dodaje dyrektor MOPS.


powiązane artykuły:

Renovate g98b8adbe2 1920
Lokalne 22 lutego 2023

Ruda Śląska otrzyma 5 mln zł ze środków Unii Europejskiej na adaptację n

Kran
Wiadomości 8 lutego 2023

Nowa trzyletnia taryfa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej zosta

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.9µg/m3 PM2.5: 2.6µg/m3