Rekordowy zysk JSW w 2022 roku! Prawie 8 miliardów złotych

Jswzysk

Redakcja

23 marca 2023

Między innymi wyższe przychody ze sprzedaży węgla wpłynęły na olbrzymi zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Mimo trudnego, zmiennego otoczenia rynkowego z jakim mieliśmy do czynienia w 2022 roku, Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej wypracowała zysk netto w wysokości prawie 7,6 mld zł, który był wyższy o prawie 6,6 mld zł od zysku netto osiągniętego w 2021 roku. To najlepszy wynik w historii firmy - informuje JSW.

Grupa JSW wskazuje, że rekordowy zysk udało się wypracować pomimo wielu trudności i dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. Przypomnijmy, że po napaści Rosji na Ukrainę w pełnej skali, wprowadzono embargo na rosyjski węgiel. Wzrosły ceny tego surowca na światowych rynkach. Ale to nie wszystko. JSW musiało zmierzyć się z tragediami w kopalniach Pniówek i Zofiówka.

- W drugiej połowie roku zmagaliśmy się z drastycznym ograniczeniem produkcji stali w UE, wyłączaniem wielkich pieców, ograniczeniem dostępności portów morskich w warunkach nadpodaży koksu na rynku europejskim oraz niepewnością rozwoju sytuacji rynkowej w warunkach zagrożenia kryzysem energetycznym i rosnących kosztów – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Pomimo wspomnianych wydarzeń, JSW S.A. osiągnęła zaplanowane wydobycie węgla na poziomie 14,1 mln ton. To o 0,3 mln ton węgla więcej niż w roku 2021. Natomiast produkcja koksu wyniosła 3,2 mln ton o 13 proc. mniej niż rok wcześniej.

20 mld złotych za sprzedaż węgla

Ceny węgla koksowego i koksu wzrosły, odpowiednio o prawie 144 proc. i 72 proc. w porównaniu do 2021 roku. To skutkowało wyższymi o 91 proc. łącznymi przychodami ze sprzedaży w porównaniu do 2021 roku, które ukształtowały się na poziomie prawie 20,2 mld zł.

Nakłady inwestycyjne w JSW w 2022 roku były o prawie 50 proc. niższe niż w 2021 roku. -  Nakłady przeznaczono przede wszystkim na rozbudowę oraz budowę nowych poziomów w kopalniach dla zapewnienia bieżących oraz przyszłych zdolności produkcyjnych. Nakłady inwestycyjne pozostałych spółek Grupy Kapitałowej w 2022 roku wyniosły 645,3 mln zł i były wyższe od poniesionych w analogicznym okresie 2021 roku o ok. 85 proc. Wyższe nakłady na inwestycje związane są m.in. z modernizacją baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej oraz budową bloku energetycznego w koksowni „Radlin” - informuje JSW.

Jak dodaje zarząd, GK JSW osiągnęła nie tylko założone na rok 2022 cele operacyjne i finansowe, ale również z powodzeniem realizuje założenia strategii środowiskowej, dzięki której neutralność klimatyczną Spółka planuje osiągnąć do 2050 roku

fot. JSW

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.3µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3