Program "Poprawy Jakości Powietrza" marszałka województwa śląskiego

Jchpowietrze

Redakcja

16 lutego, 2023

"Poprawa Jakości Powietrza" to program marszałka województwa śląskiego dla gmin naszego regionu. Jego cel jest prosty: wesprzeć inicjatywy i projekty, które mają wpłynąć na poprawę jakości powietrza w śląskim.

Program będzie realizowany w postaci dwóch konkursów. Pierwszy z nich to Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Antysmogowa” z budżetem 5,1 mln zł. Będą one przeznaczone na realizację zadań wspierających gminy i służby kontrolne w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, a także na działania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

Drugi konkurs to "Gmina Pełną Piersią" Na ten cel trafią środki w wysokości 700 tys. zł i zostaną przekazane w formie nagród dla gmin na realizację zadań proekologicznych związanych z ochroną powietrza. W ramach programu gmina może złożyć kilka wniosków o dofinansowanie, ale łączna wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 200 tys. zł na gminę.

Nagrody i wyróżnienia dla gmin muszą być przeznaczone na wydatki majątkowe lub bieżące na terenie nagrodzonej gminy. Środki muszą być przeznaczone na cele związane z ochroną powietrza i mogą w swoim zakresie obejmować w szczególności: zakupy, dotacje, roboty budowlane, usługi i inne.

Nagrodą będzie voucher w kwocie:

  • I miejsce – 250 tys. zł
  • II miejsce – 200.000 zł
  • III miejsce – 150 tys. zł
  • 2 wyróżnienia po 50 tys. zł.

Gminy mogą ponadto dodatkowo uzyskać 7 mln zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza jest kolejnym etapem przywracania świadomości ekologicznej. Stawką jest nasze zdrowie i życie, bo redukcja smogu przełoży się na mniejszą zapadalność na choroby płuc i układu krążenia, które są dziś plagą cywilizacji. Być eko oznacza być zdrowym i dłużej cieszyć się życiem. Dokonajmy tego wspólnie – komentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Ponadto program ma zostać rozszerzony o pakiet dla środowiska i czystego powietrza zawierający wszystkie narzędzia finansowe w ramach FESL 2021-2027 jakimi dysponować będzie UMWŚ w ramach projektu „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit”. Uruchomienie środków z pakietu planowane jest na drugi kwartał 2023 roku.

fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.4µg/m3 PM2.5: 15.8µg/m3