Podwyżka w Polskiej Grupie Górniczej. Związkowcy porozumieli się z zarządem

Pgg

Redakcja

16 lutego, 2023

11 organizacji związkowych porozumiało się z zarządem Polskiej Grupy Górniczej w sprawie wzrostu wynagrodzenia w 2023 roku. Strony potwierdziły, że podwyżka wyniesie 15,4 proc.

Związkowcy z zarządem PGG spotkali się 15 lutego. Tym razem rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń przebiegły sprawnie. Obie strony podpisały porozumienie i ustaliły wysokość podwyżek na 15,4 proc. zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy społecznej.

15,4 proc. wynika ze średniorocznego wskaźnika inflacji w 2022 roku powiększonego o jeden punkt procentowy. Organizacje związkowe ustaliły również z zarządem PGG kwotę bazową, od której będą naliczone podwyżki. 

Tzw. "średniówka" za zeszły roku wyniesie 10 492 zł brutto. Po podwyżce średnie wynagrodzenie w PGG wyniesie 12 107 zł brutto.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.4µg/m3 PM2.5: 15.8µg/m3