Program naukowy dla Śląska. Minister nauki w Katowicach

Wieczorekkatowice

Redakcja

26 stycznia, 2024

W minioną środę minister nauki Dariusz Wieczorek odwiedził Katowice. Uczestniczył w podpisaniu listu intencyjnego w sprawie utworzenia Programu naukowego dla Śląska. Sygnatariuszami listu są uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum Akademickiego „Katowice-Miasto Nauki” oraz Centrum Łukasiewicz.

W 2024 roku Katowice są Europejskim Miastem Nauki. Z tego powodu w środę podpisany został list intencyjny w sprawie Programu naukowego dla Śląska. Ma to być wieloletni projekt współpracy pomiędzy śląskimi uczelniami. Jego celem będzie wsparcie uczestniczących w nim podmiotów szkolnictwa wyższego w doskonałości naukowej, poprzez ustanowienie ram i mechanizmów dla jeszcze lepszego i efektywniejszego finansowania prowadzonych przez nie badań naukowych oraz rozwojowych. Program ma służyć realizacji przez partnerów ich ustawowych oraz statutowych wartości, zadań i celów, w tym celów publicznych. Ma być w szczególności poświęcony problemom transformacji regionu Śląska.

W podpisaniu listu uczestniczyli m.in. prezydent Katowic Marcin Krupa oraz minister nauki Dariusz Wieczorek. Sygnatariuszami są uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum Akademickiego „Katowice-Miasto Nauki” oraz Centrum Łukasiewicz.

- Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 to ogromne przedsięwzięcie. To znakomita platforma do pokazywania osiągnięć naukowych tutejszego środowiska naukowego, nie tylko w Polsce, ale również w Europie i Świecie. Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za wsparcie dla tej idei, bo nie mogłaby ona zaistnieć bez wsparcia lokalnego samorządu - skomentował Dariusz Wieczorek, Minister Nauki.

Ta współpraca to realne korzyści dla mieszkańców naszego miasta, którzy mogą wręcz dotykać nauki podczas wydarzeń w ramach 50 tygodni tematycznych EMN Katowice 2024, ale też uczestniczyć w licznych warsztatach i dyskusjach, które odbywają się w Kato Science Corner - stwierdził Marcin Krupa, prezydent Katowic

W realizacji programu wykorzystane zostanie doświadczenie i wiedza Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Centrum Łukasiewicz, które ma zostać operatorem Programu. - Bardzo dziękuję za zaufanie ze strony śląskich uczelni, samorządu Katowic oraz ministerstwa. To dla nas ogromna szansa, by pokazać, że potrafimy zaplanować, zbudować i skutecznie zrealizować program w określonym regionie. Jestem przekonany, że dzięki temu wypracujemy wzorce, z których Ministerstwo Nauki będzie mogło korzystać przy realizacji podobnych projektów w innych regionach - powiedział Andrzej Dybczyński, prezes Centrum Łukasiewicz.

fot. UM Katowice

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 10.1µg/m3 PM2.5: 9.3µg/m3