Pracownicy lotniska w Pyrzowicach dostaną podwyżki. Średnio 850 zł brutto

Csm ktw 549b1abcc3

Redakcja

13 listopada 2022

Od 1 stycznia przyszłego roku płace zasadnicze pracowników Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego wzrosną o 16 procent. To efekt negocjacji przeprowadzonych z pracodawcą przez zakładowe organizacje związkowe.

Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało 4 listopada. Pracownicy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego od przyszłego roku mogą liczyć na podwyżki na poziomie 16 proc. co w  przeliczeniu na etat wyniesie średnio 850 zł brutto.

Dodatkowo osoby najmniej zarabiające, czyli takie, których miesięczne stawki są niższe niż 4200 zł brutto, otrzymają dodatkowo 100 zł podwyżki.

To nie jest złe porozumienie, ale liczyliśmy na nieco więcej, zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników najgorzej zarabiających, którzy najmocniej odczuwają skutki inflacji”

mówi Arkadiusz Derebisz, przewodniczący „Solidarności” w GTL.

Jak podaje śląsko-dąbrowska Solidarność, jeden z zapisów dokumentu dotyczy również, korzystniejszych zasad wypłacania premii, która stanowi ok. 30 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy spółki będą ją teraz otrzymywali co miesiąc, a nie raz na kwartał, jak było do tej pory. 

Wypłata premii co miesiąc, a nie raz na kwartał znacznie ułatwia pospinanie domowych budżetów. Przy tak wysokiej inflacji pieniądze są potrzebne na bieżąco”

dodaje Arkadiusz Derebisz.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze obsługuje Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach. Spółka zatrudnia ponad 400 osób. Są to pracownicy administracji, obsługi lotniskowej oraz służby ochrony lotniska.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.6µg/m3 PM2.5: 5.9µg/m3