Praca w komisji wyborczej. Jak zostać członkiem i ile można zarobić w 2024 roku?

Praca w komisji wyborczej 2024

Redakcja

7 lutego, 2024

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzone zostały na dni 7 i 21 kwietnia 2024 r. Członkowie komisji wyborczych w dniu wyborów czuwają nad ich przebiegiem w lokalu wyborczym. Sprawdź, na jakie wynagrodzenie możesz liczyć podejmując się pracy przy wyborach.

Kto może być członkiem OKW?

 • Kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
 • jest obywatelem polskim;
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który:

 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji, i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kto nie może zostać członkiem OKW?

Kandydatem na członka komisji nie może być:

 • kandydat w wyborach;
 • pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 • pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 • komisarz wyborczy;
 • urzędnik wyborczy;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub kandyduje na wójta w gminie, w której powołana jest ta komisja; pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Jakie wynagrodzenie przysługuje członkom komisji wyborczej?

 • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 900 zł;
 • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 800 zł;
 • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 700 zł.

Do zadań członków komisji wyborczej należą:

 • przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
 • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

powiązane artykuły:

416092679 910802213911480 2562163510709508042 n
Lokalne 4 lutego, 2024

Ruch Miejski "Lepsze Zabrze" zarejestrował swój komitet wyborczy w wyborach samorządowych ogłoszo

Jaroslaw klimaszewski prezydent
Lokalne 31 stycznia, 2024

Można uznać, że oficjalnie kampania do wyborów samorządowych ruszyła w Bielsku-Białej. Prezydent

Marcinkrupakoalicjaobywatelska
Lokalne 30 stycznia, 2024

Poseł Wojciech Saługa, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim, w imieniu K

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.0µg/m3 PM2.5: 1.9µg/m3