Pożyczki w zamian za nieruchomości. Sąd unieważnił umowę zawartą przez mieszkankę Chorzowa

Money g8443820cd 1920
Kastelik

Szymon Kastelik

3 października, 2022

Nawet kilkadziesiąt osób może być poszkodowanych w sprawie podpisania niekorzystnych umów na pożyczkę pieniędzy. To głównie mieszkańcy woj. śląskiego. Jako zabezpieczenie przenosili wartość swoich mieszkań, która była specjalnie zaniżana.

Mieszkańcy województwa śląskiego zawierali z firmą z Wrocławia umowy pożyczek, ale również umowy przeniesienia własności ich mieszkań na zabezpieczenie pożyczki. W tych ostatnich umowach celowo zaniżano wartość nieruchomości. Podejmowane przez firmę działania spełniały znamiona przestępstwa oszustwa. W ten sposób firma przejęła mieszkania pokrzywdzonych z m.in. Katowic, Tychów, Chorzowa orz Siemianowic Śląskich. Łącznie zawarto co najmniej 81 takich umów, na łączną kwotę blisko 5 milionów złotych.

Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił pozew, w którym Prokurator Okręgowy w Katowicach domagał się unieważnienia umowy zawartej przez mieszkankę Chorzowa z przedstawicielem firmy udzielającej pożyczki.  To szósty z serii pozwów skierowanych przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach na rzecz poszkodowanych mieszkańców województwa śląskiego.

- W pozwach prokurator domagał się każdorazowo ustalenia nieważności czynności prawnych, tj. zawartych umów pożyczek oraz umów przewłaszczenia na zabezpieczenia, dotyczących lokali położonych w Katowicach, Chorzowie oraz w Zawierciu. Wnosząc o unieważnienie umów prokurator wskazywał, że były one sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz zmierzały do obejścia przepisów prawa. Jedna z tych spraw, dotycząca lokalu położonego w Zawierciu, zakończyła się prawomocnym wyrokiem. Sąd uwzględnił powództwo prokuratora w całości. Natomiast ww. orzeczenie sądu uwzględniające stanowisko prokuratora w sprawie mieszkanki Chorzowa jest nieprawomocne - informuje prokuratura.

- Przeciwko 46-letniej kobiecie prowadzącej działalność w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych oraz 49-letniemu pośrednikowi prokurator skierował do sądu akt oskarżenia. - Wskutek decyzji prokuratora majątek podejrzanych w łącznej kwocie 468 tysięcy złotych pozostaje zabezpieczony na poczet ewentualnych kar i obowiązku naprawienia szkody - dodaje prokuratura.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.1µg/m3 PM2.5: 16.8µg/m3