Podpisano umowę na przebudowę ul. Piłsudskiego w Bytomiu. Co obejmuje inwestycja?

DJI 0172

Redakcja

18 listopada, 2022

17 listopada podpisane zostały umowy pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym oraz konsorcjum firm: MT-ECO Sp. z o.o. z Imielina i JUSTMAR Turczyński Marcin z Chełma Śląskiego na przebudowę dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu.

"Od kilku lat przygotowujemy się do rozwiązania problemu zalewania ulicy Piłsudskiego w czasie nawalnych deszczów. Po opracowaniu raportu dotyczącego pracy kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w czasie opadów nawalnych, wystąpiliśmy o dofinansowanie na przebudowę układu drogowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej w części ul. Piłsudskiego i Matejki oraz pl. Sobieskiego" - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Zakres inwestycji podzielony został na dwa etapy. Pierwszy etap inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, z kolei drugi etap obejmuje wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego oraz układu drogowego wzdłuż ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chrobrego.

Inwestycja obejmie również przebudowę tych skrzyżowań i ulicy Matejki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Szkolnej oraz budowę sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Piłsudskiego-Matejki.

"Kompleksowe zamówienie obejmuje przebudowę jezdni, chodników wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz retencjonowanie wód. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia podtopień, które zdarzają się podczas gwałtownych opadów atmosferycznych" - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

"Każda inwestycja drogowa w naszym mieście to okazja do przeprowadzenia modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, dlatego w przypadku przebudowy ul. Piłsudskiego, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w ramach tej inwestycji wykona również tutaj kompleksową przebudowę tych sieci - mówi Marek Stajndor, członek zarządu BPK Sp. z o.o. - Inwestycja obejmie nie tylko przebudowę głównego ciągu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ale również przyłącza dla obu przebudowywanych sieci" - podkreśla Marek Stajndor.

Wyłoniony w drodze postępowania o zamówienie publiczne wykonawca będzie miał łącznie 36 miesięcy od dnia zawarcia umów na realizację całej inwestycji, z czego 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwolenia na budowę, zaś 24 miesiące przeznaczone będzie na realizację robót budowlanych.

"Od czasu zakończenia w 2012 roku budowy trzeciego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego podziemnego oraz układu drogowego ulicy Piłsudskiego będzie największą tego typu inwestycją drogowo-kanalizacyjną w Bytomiu" - mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Inwestycja pn. „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu” będzie realizowana ze środków budżetu miasta oraz z dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 30 mln zł. Z kolei łączny koszt tej inwestycji to 44 mln 948 tys. 505 zł - z czego zakres Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów obejmuje kwotę 41 mln 148 tys. 659 zł, zaś BPK Sp. z o.o. - 3 mln 799 tys. 845 zł.

D4 N 9800 kopia

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.4µg/m3 PM2.5: 13.3µg/m3