PKP chce przywrócić połączenie kolejowe Bielska-Białej ze Skoczowem

Csm Stacja Skoczow pociag wjezdza do stacji fot Katarzyna Glowacka 2c332a64ac

Redakcja

30 listopada, 2023

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)”. Realizacja tej inwestycji oznaczać będzie przywrócenia bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Skoczów - Bielsko-Biała. 

Zadanie ma zostać zrealizowane z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Bielska-Białej zyskają połączenie ze Skoczowem i dalej, z Cieszynem i Wisłą. Mieszkańcy Cieszyna i Wisły dojadą pociągiem do Bielska-Białej oraz dalej, do Krakowa. Tym samym koleją zostaną połączenie ze sobą Śląsk Cieszyński, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i Małopolska. 

Jak zapowiada PKP PLK, czas podróży między Bielskiem a Skoczowem wyniesie ok. 36 minut, z Bielska do Cieszyna dojazd zajmie niecałą godzinę. W ramach projektu przebudowany zostanie odcinek linii kolejowej o długości prawie 22 km, po którym możliwe będzie kursowanie pociągów z prędkością – 80 km/h z możliwością odcinkowego zwiększenia prędkości do 100 i do 120 km/h.

Zostaną zbudowane lub zmodernizowane przystanki kolejowe:  Bielsko-Biała Zachód, Bielsko-Biała Listopadowa, Bielsko-Biała Stare Bielsko, Bielsko-Biała Aleksandrowice, Bielsko-Biała Os. Polskich Skrzydeł, Bielsko-Biała Wapienica, Jaworze Jasienica, Jasienica k. Bielska, Grodziec Śląski, Pogórze, Skoczów Bajerki II.

Spółka ogłosił aprzetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)”. Inwestycja znajdująca się wcześniej na liście rezerwowej, w ramach dostępnych środków programu, została przeniesiona na listę podstawową Kolei+. Prace projektowe będą realizowane w latach 2024 - 2027. Budowa jest przewidziana na lata 2027 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to 350 mln zł.

fot. PKP PLK

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.5µg/m3 PM2.5: 18.6µg/m3