Pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich

Pielgrzymka kobiet do Piekar Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej 2

Redakcja

21 sierpnia 2023

Za nami tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Uczestniczki pielgrzymki modliły się w swoich intencjach, ale również wspólnie prosiły Boga i Maryję o pokój wokół i w nas. 

20 sierpnia odbyła się coroczna pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich. Hasłem tegorocznej edycji były słowa z Ewangelii według św. Łukasza: „Błogosławiona, która uwierzyła”. Kobiety i dziewczęta modliły się do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

- Słyszałem nieraz, że dla wielu kobiet trudne w Kościele, jest to, że czują się źle traktowane, jakby z góry, nieszanowane, mniej ważne. Ten głos często wybrzmiewał podczas spotkań synodalnych i trzeba go usłyszeć. Trzeba też powtarzać po wielokroć, że wszyscy mamy taką samą godność, która płynie stąd, że jesteśmy ludźmi, kobietami i mężczyznami, dziećmi i dorosłymi. Ten obok mnie jest człowiekiem, od swojego poczęcia, aż po ostatnie tchnienie i nic ani nikt nie może naruszyć tej godności. Żaden drugi człowiek, a tym bardziej żadna instytucja. Ponadto wszyscy i kobieta, i mężczyzna, mamy taką samą godność dziecka Bożego - mówił arcybiskup metropolita katowicki Adrian Galbas przy okazji przywitania pielgrzymujących kobiet.

Homilię podczas uroczystej mszy świętej wygłosił biskup Wiesław Lechowicz. Etapy życia człowieka (poczęcie, narodziny, dojrzewanie i dorosłość) porównał do życia Maryi. Wskazał, że kobiety mają swój geniusz, który powinny wykorzystać. Nie zgodził się z tym, że Kościół chce ograniczyć rolę kobiet tylko do gospodyń domowych. Wskazał jednak, że nie da się ich zastąpić, kiedy mowa jest o nowym życiu. 

- Wykorzystujcie swój geniusz kobiecy i cieszcie się nim! Wskazujcie w środowiskach, w których żyjecie na to, co jest najważniejsze, a najważniejsza jest miłość. Jak bowiem pisze św. Paweł w Hymnie o miłości, nawet wiara kiedyś ustąpi, a pozostanie miłość. Ona liczy się najbardziej - apelował biskup.

Skrytykował również ruchy feministyczne, które według duchownego z pogardą traktują role kobiety w małżeństwie i macierzyństwie.

- To nieprawda, że Kościół ogranicza role kobiet tylko i wyłącznie do środowiska domowego. Docenia zawodowe, społeczne i polityczne ambicje kobiet. Ale wskazuje jednocześnie na to, co wiąże się z zamysłem Boga lub, jak powiedzą osoby niewierzące, z prawem natury. Nikt i nic nie jest przecież w stanie zastąpić kobiety w życiu dziecka między poczęciem a urodzeniem. Ciało kobiety przez dziewięć miesięcy jest domem dziecka. I słusznie ten stan nazywa się błogosławionym - komentował biskup Lechowicz. 


fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.5µg/m3 PM2.5: 4.9µg/m3