Parkowanie w sposób cywilizowany. Częstochowa porządkuje miejską przestrzeń

61462

Redakcja

14 października 2022

W Częstochowie przy ul. św. Barbary przygotowane zostaną nowe miejsca posotojowe. Odtworzone zostaną trawniki, pojawi się też 12 nowych kasztanowców. Miejski Zarząd Dróg właśnie rozstrzygnął przetarg na wykonanie tego zadania.

Jak informuje Urząd Miasta Częstochowy, inwestycja polega na wyznaczeniu - oznakowaniem poziomym i pionowym - miejsc postojowych w istniejącym pasie drogowym ul. św. Barbary.

By uniemożliwić parkowanie pojazdów na zieleńcach wymienione zostaną krawężniki - pomiędzy miejscami postojowymi, a zielenią, w miejscu zjazdów oraz na dojściach pieszych i przejściach przez jezdnię.

Prace obejmą też wykonanie obramowania zieleńców, oraz przebrukowanie istniejących dojść i dojazdów do posesji.

Po likwidacji istniejącej nawierzchni tłuczniowej, zostaną nasadzone nowe drzewa wraz z odtworzeniem nawierzchni trawników.
Zgodnie z zaleceniami Urzędu, wykonawca będzie zobowiązany do nasadzenia 12 drzew kasztanowca białego o obwodzie pnia minimum 18 cm. Pnie mają być zabezpieczone przed uszkodzeniami, a całość obsiana trawą.

Wykonawcą robót będzie firma Rafalin z Blachowni, a koszt prac to blisko 199,4 tys. zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 

Źródło: UM Częstochowa

61459

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.8µg/m3 PM2.5: 8.4µg/m3