Ostatnie dni naboru wniosków do programu „Strzelnica w powiecie 2022”

Shooter g5f36be733 1920

Redakcja

9 lipca, 2022

Do 15 lipca 2022 r. samorządy mogą starać się o dofinansowanie strzelnic pneumatycznych oraz wirtualnych w ramach programu

Program Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022” ma na celu umożliwienie prowadzania szkoleń strzeleckich, w szczególności wśród młodzieży, a także członków organizacji proobronnych oraz funkcjonariuszy uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych.
W ramach programu „Strzelnica w powiecie 2022”  samorządy terytorialne mogą wystąpić w:

- pierwszym konkursie o wsparcie finansowe na adaptacje pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy, wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia, w tym zestawu startowego materiałów eksploatacyjnych,

- drugim konkursie o wsparcie finansowe na adaptacje pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego, wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia. 

Zadanie może być realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Na strzelnicę pneumatyczną samorządy mogą pozyskać do 300.000,00 zł, zaś w przypadku strzelnicy wirtualnej do 200.000,00 zł dotacji. Warunkiem niezbędnym jest obowiązkowy wkład finansowy jednostki samorządu terytorialnego w wysokości minimum 20% całkowitego kosztu realizacji zadania.

W ramach programu „Strzelnica w powiecie 2021” powstało w sumie 46 strzelnic różnego typu, na dofinansowanie strzelnic Ministerstwo Obrony Narodowej wydało ponad 6.780.000,00 zł.

Oferty można składać do dnia 15 lipca 2022 r.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 15.2µg/m3 PM2.5: 13.7µg/m3