Oferta specjalna dla Honorowych Dawców Krwi – Zasłużonych dla Zdrowia Narodu

Oferta specjalna dla Honorowych Dawców Krwi

Redakcja

19 lipca, 2023

Honorowe krwiodawstwo to zarówno wspaniała idea, jak i niezastępowalna metoda leczenia. W Polsce oparte jest na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Człowiek jest jedynym źródłem tego wspaniałego leku. Z roku na rok obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na krew i jej składniki w związku z postępem medycyny oraz starzeniem się społeczeństwa.

Jako, że krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy, to warto w różnoraki sposób doceniać poświęcenie tych osób. W ramach podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną cząstkę siebie. 

Także i w Kolejach Śląskich od lat funkcjonuje oferta specjalna dla Honorowych Dawców Krwi-Zasłużonych dla Zdrowia Narodu.

Warto wiedzieć, że osoby posiadające legitymację „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” mogą podróżować na podstawie specjalnie dla nich przygotowanej oferty. 

Na jej podstawie można zakupić bilet sieciowy imienny dobowy za 1 zł lub sieciowy imienny miesięczny w cenie 10 zł uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach Kolei Śląskich. Oferta obowiązuje na całym obszarze obsługiwanym przez Koleje Śląskie z wyłączeniem odcinka Trzebinia – Kraków oraz Sucha Beskidzka – Zakopane.

Oferta kierowana jest do osób posiadających legitymację „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Bilety sieciowe z oferty specjalnej „HDK” można nabyć:

1) najwcześniej na 14 dni przed dniem wyjazdu:

a) w punktach odprawy,

b) w internetowych i/lub mobilnych kanałach sprzedaży,

2) wyłącznie w dniu wyjazdu:

a) w pociągu u personelu pokładowego,

b) za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash na warunkach określonych
w Regulaminie usługi Bilet elektroniczny w Kolejach Śląskich (Regulamin SkyCash – KŚ).

Bilety z oferty specjalnej „HDK” uprawniające do nieograniczonej ilości przejazdów są ważne:

  • sieciowy imienny dobowy – 24 godziny, licząc od określonej na bilecie godziny zakupu lub wskazanej przez nabywcę;
  • sieciowy imienny miesięczny – jeden miesiąc, np. od 6 lipca do 5 sierpnia,
    od 1 października do 31 października, od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę.

W razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu sieciowego imiennego korzysta osoba inna niż na nim wskazana, KŚ uznaje bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu. Bilety wystawia się z nadrukiem „HDK”

Bilety sieciowe imienne z oferty specjalnej „HDK” stosuje się na podstawie legitymacji „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

powiązane artykuły:

Tyskiemetro2
Lokalne 14 lipca, 2023

Koleje Śląskie wydłużyły specjalną promocję dla podróżujących po Tychach. Za symboliczną złotówkę

Lake g09ce51a78 1280
Lokalne 12 lipca, 2023

Od początku wakacji w ofercie Kolei Śląskich znajduje się bilet wakacyjny jednodniowy. Za 30 złot

Nowe terminale w kolejach śląskich
Lokalne 17 maja, 2023

Koleje Śląskie informują, że już wkrótce w ich pociągach rozpocznie się wymiana terminali mobil

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.9µg/m3 PM2.5: 5.5µg/m3