Obywatelki Indonezji muszą wracać do ojczyzny

Sg

Redakcja

25 lutego 2024

Straż graniczna w Gliwicach zatrzymała dwie obywatelki Indonezji. Przebywały w Polsce bez ważnej wizy lub innego dokumentu. 

22 lutego w Gliwicach funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej przeprowadzili kontrolę legalności pobytu, w wyniku której zatrzymane zostały dwie cudzoziemki z Indonezji.

- Obie kobiety przedstawiły do kontroli swoje oryginalne paszporty wydane przez władze Indonezji z zamieszczonymi polskimi wizami. W wyniku podjętych czynności ustalono, że obie wizy utraciły ważność w sierpniu 2023 r. Następnie, już w trakcie nielegalnego pobytu, kobiety złożyły do Wojewody Śląskiego wnioski o udzielenie im zezwolenia na pobyt czasowy - informuje straż graniczna.

Cudzoziemki przebywały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim. Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wobec obu kobiet wydał decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu w terminie 30 dni, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na 1 rok.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.8µg/m3 PM2.5: 8.8µg/m3