Nuncjusz apostolski nałożył paliusz abp. Galbasowi

Paliusz

Redakcja

27 listopada, 2023

W niedzielę podczas Mszy św. w katowickiej katedrze, nuncjusz apostolski w Polsce, abp Antonio Guido Filipazzi nałożył paliusz abp. Adrianowi Józefowi Galbasowi, metropolicie katowickiemu.

Paliusz to część stroju liturgicznego katolickich metropolitów. Jest białym wełnianym pasem, zwyczajowo o szerokości kilku centymetrów. Zakłada się go na ornat na ramiona i opuszczany końcami na piersi i plecy. W tradycji katolickiej jest znakiem więzi metropolity z następcą św. Piotra oraz władzy, którą sprawuje w jedności z Kościołem Rzymu.

Do 2015 roku nałożenie paliusza odbywało się w Rzymie, podczas jednej uroczystości. Papież Franciszek jednak zmienił ten zwyczaj, aby podkreślić więź metropolity z Kościołem lokalnym. Dlatego uroczystość nałożenia tej części stroju liturgicznego na ramiona arcybiskupa Galbasa odbyła się w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

We mszy świętej przewodniczył  nuncjusz apostolski w Polsce, abp Antonio Guido Filipazzi, który wygłosił też homilię, a przed msza święta nałożył paliusz metropolicie katowickiemu. Podczas krótkiej uroczystości nuncjusz wygłosił formułę:

- Nakładamy Tobie paliusz wzięty z konfesji świętego Piotra, abyś go nosił w granicach swojej prowincji kościelnej. Niech ten paliusz będzie dla Ciebie symbolem jedności i oznaką komunii ze Stolicą Apostolską. Niech będzie więzią miłości i zachętą do męstwa, abyś w dniu przyjścia i objawienia się wielkiego Boga i Najwyższego Pasterza Jezusa Chrystusa razem z powierzoną Ci owczarnią został przyobleczony szatą nieśmiertelności i chwały.

Metropolita ma prawo noszenia paliusza na terenie diecezji, które wchodzą w skład metropolii. W skład metropolii katowickiej wchodzą: archidiecezja katowicka, diecezja gliwicka i diecezja opolska.

fot. screen YouTube Archidiecezja Katowicka

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.5µg/m3 PM2.5: 18.6µg/m3