Nowymi torami w Beskidy. Podróże Kolejami Śląskimi będą krótsze

Csm 195874550 2890012331223577 2055001212562401111 n c967b8967a

Redakcja

2 listopada, 2022

Podróżni korzystają z odnowionej trasy Chybie – Skoczów. Na liniach ze Skoczowa do Wisły Głębce i z Goleszowa do Cieszyna budowane są nowe perony, układany jest tor. Konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie toru. Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą atrakcyjne podróże koleją w Beskid Śląski. Wartość zadania współfinansowanego ze środków RPO woj. śląskiego to 460 mln zł.

Podróżni korzystają już z efektów projektu „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn / Wisła Głębce”. Realizowane są kolejne etapy prac. Na trasie Skoczów - Wisła oraz Goleszów - Cieszyn powstają nowe perony na przystankach i stacjach - Skoczów Bładnice, Goleszów, Ustroń, Ustroń Zdrój, Ustroń Brzegi, Ustroń Polana, Wisła Uzdrowisko, Wisła Dziechcinka, Wisła Kopydło, Goleszów Górny, Bażanowice, Cieszyn Uniwersytet.

W stacjach Goleszów, Ustroń, Ustroń Polana i Wisła Uzdrowisko budowane są nowe tory i rozjazdy. Montowane są urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Przebudową objęte są przejazdy kolejowo–drogowe, na których dodatkowe urządzenia zwiększą poziom bezpieczeństwa. Na wiaduktach w Wiśle Łabajowie i Wiśle Dziechcince prowadzone są prace rewitalizacyjne, zabezpieczające konstrukcje betonowe.

Układany jest nowy tor między Skoczowem a Wisłą oraz w stronę Cieszyna. Na ustawionych  fundamentach montowane są konstrukcje słupów trakcyjnych.

Budowane jest Lokalne Centrum Sterowania w Skoczowie, z którego dyżurni ruchu wspierani przez nowoczesne systemy komputerowe, będą sterować ruchem pociągów na stacjach Pierściec, Skoczów, Goleszów, Ustroń, Ustroń Polana i Wisła Uzdrowisko. Nowoczesne urządzenia zapewnią bezpieczniejsze i sprawniejsze podróże oraz przewóz towarów. 

Na projekcie konieczne jest wykonanie dodatkowych prac. Zakres robót rozszerzono o likwidację kolizji z infrastrukturą należącą do PKP Energetyka S.A. na odcinku Ustroń – Wisła Uzdrowisko oraz o likwidację kolizji z infrastrukturą Orange Polska S.A. na odcinku Skoczów – Wisła Uzdrowisko. Konieczne jest wzmocnienie nasypów i zapewnienie bezpieczeństwa na szlaku Goleszów – Cieszyn, gdzie intensywne opady deszczu spowodowały trzy osuwiska.

Ze względu na dodatkowy zakres prac utrzymana będzie dotychczasowa organizacja ruchu pociągów i zastępcza komunikacja autobusowa. Pociągi na szlaku Skoczów – Ustroń i Goleszów – Cieszyn mogą rozpocząć kursowanie w lipcu 2022 r., a na odcinku Ustroń – Wisła Głębce we wrześniu 2022 r.

Efektem realizacji projektu będą krótsze podróże w Beskid Śląski. W ok. 1h 40 min. pojedziemy z Katowic do Wisły Głębce - to ponad pół godziny krócej niż przed inwestycją.

Nowymi torami do Skoczowa – na odcinku Chybie – Skoczów, pojechali już podróżni ponad 3 tys. pociągów. Pasażerowie korzystają z nowego przystanku Skoczów Bajerki. Budowany jest nowy przystanek - Ustroń Brzegi. Kolej zapewni podróże pomiędzy Goleszowem a Cieszynem. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się zyskają lepszy dostęp do pociągów dzięki przebudowie 23 peronów. Realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt obejmuje przebudowę ponad 50 km toru. Nowe rozjazdy oraz urządzenia zwiększą przepustowość linii. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa na 80 przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach dla pieszych.

Wartość inwestycji to prawie 460 mln zł, z czego 85% jest dofinansowane w ramach unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

informacja prasowa

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 52.6µg/m3 PM2.5: 46.4µg/m3