Nowe drogi dla pieszych i rowerzystów połączą dwie dzielnice z centrum Rybnika

Csm Rudzka Pniowiec fot L Karbowinski 822844f26f

Redakcja

29 lipca 2022

W Rybniku powstaną nowe drogi dla pieszych i rowerzystów. Trasy mają uzupełnić sieć rowerową o połączenia między dzielnicami Chwałowice i Boguszowice Stare z centrum Rybnika.

- Obecnie starając się dojechać rowerem zarówno z dzielnicy Boguszowice, jak i Chwałowice, trasę trzeba w znacznej części przebyć w ruchu ogólnym na drogach o bardzo dużym natężeniu ruchu, gdzie rowerzysta może nie czuć się bezpiecznie. Dzięki nowym drogom dojazd rowerem do centrum stanie się szybszy, łatwiejszy i bardziej bezpieczny – podkreśla Łukasz Karbowiński, rybnicki Oficer Rowerowy.

Jak podaje Urząd w Rybniku pierwsza z planowanych dróg połączy dzielnicę Chwałowice z centrum miasta, mniej więcej w śladzie ścieżki, którą dziś często wybierają okoliczni mieszkańcy, zamiast wąskiego chodnika wzdłuż ul. Chwałowickiej.

Pierwszy etap nowej drogi przebiegać będzie od ulicy Parkowej – pomiędzy torami kolejowymi, a Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi „Kolejarz”, przez tereny leśne, pod Drogą Regionalną, aż do ulicy Śląskiej. Trasa zostanie także połączona z ulicą Krupińskiego. Długość projektowanej infrastruktury to ponad dwa kilometry. W przetargu wyłoniono wykonawcę projektu, który wykona niezbędną dokumentację za 239 850 zł brutto.

Druga droga poprawi warunki dojazdu do centrum z Boguszowic Starych. Jej przebieg wyznaczono wzdłuż ulicy Tkoczów i ulicy Przez Zwał – od Drogi Regionalnej do ulicy Małachowskiego. Trasa rowerowo-piesza prowadzić będzie obok hałdy i oprócz funkcji komunikacyjnej i rekreacyjnej, pełnić będzie również rolę atrakcyjnego punktu widokowego. Długość projektowanego odcinka to ponad 3,5 km. Miasto zarezerwowało na wykonanie projektu tej drogi kwotę 258 300 zł brutto.

Jednym z priorytetów polityki zrównoważonej mobilności miejskiej jest zapewnienie połączenia rybnickich dzielnic z centrum miasta. To ważny aspekt szczególnie dla tych rowerzystów, którzy dojeżdżają do pracy lub chcą załatwić sprawy w urzędach, ale także dla tych, którzy korzystają z roweru w celach rekreacyjnych – wskazuje Łukasz Karbowiński.

Zgodnie z podpisanymi przez Miasto umowami, projekty dróg zostaną wykonane do grudnia 2022 roku.
 

Źródło: UM Rybnik

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

28 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.2µg/m3 PM2.5: 10.8µg/m3