Nowa firma odbierze śmieci od mieszkańców Rudy Śląskiej

Umowa odpady 17 05 23 1

Redakcja

18 maja, 2023

Mieszkańcy Rudy Śląskiej musza przygotować się na wymianę pojemników na odpady. W ich mieście od 1 czerwca odbiorem śmieci zajmie się nowa firma. Urząd Miasta zapowiada, że stawka za wywóz odpadów nie ulegnie zmianie. 

Przetarg wygrała firma PreZero Service Południe Sp. z o.o, która odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta zajmować się będzie od 1 czerwca br. do 31 maja 2024 r. Władze miasta pracują już nad kolejnym postępowaniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. - W tym celu prowadzimy tzw. wstępne konsultacje rynkowe. Konsultacje mają na celu pomóc w określeniu wartości szacunkowej przyszłego zamówienia, a także opracowaniu niezbędnej dokumentacji postępowania, tak, aby uzyskać najlepsze dostępne rozwiązania i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. Z zaproszenia do udziału w nich skorzystały dwa podmioty. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach z nimi - mówi prezydent miasta Michał Pierończyk.

Miasto musi teraz przeprowadzić wymianę pojemników na odbierane odpady. - Zmiana firmy odbierającej odpady to skomplikowana logistycznie operacja, jej częścią jest m.in. wymiana pojemników, którą trzeba przeprowadzić w taki sposób, aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli jej skutki. Wykonawca zapewnił nas, że dołoży ku temu wszelkich starań - podkreśla wiceprezydent Jacek Morek.

Wymiana pojemników ruszyła 17 maja i powinna zakończyć się przed 1 czerwca. Miasto dodaje, że stawka za odbiór śmieci nie ulegnie zmianie. Od lutego 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 37 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny. W zabudowie jednorodzinnej przysługuje ulga za kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, wynosząca 2,50 zł od mieszkańca.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 26.4µg/m3 PM2.5: 21.7µg/m3