Nagrody marszałka dla ludzi kultury

Nagrodymarszalka

Redakcja

8 lutego, 2024

W Teatrze Rialto przyznano nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz, za wieloletnie wybitne osiągnięcia twórcze.

Uroczysta gala odbyła się we wtorek, 6 lutego. W imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego nagrody wyróżnionym wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur, wiceprzewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk oraz radni: Alina Bednarz, Lucyna Ekkert, Rafał Kandziora i Maria Materla.

- Kultura daje nam wyjątkową okazję, by przyjrzeć się historii, tradycji i spojrzeć na nasze małe ojczyzny z różnych perspektyw. Śląskie inspiruje różnorodnością i chcemy to bogactwo kulturowe docenić i promować, nagradzając artystów związanych z regionem. To forma wyróżnienia i motywacja do dalszej pracy artystycznej, ale także dowód uznania dla twórczości, która przekracza granice administracyjne, tworzy przyjazny klimat dla rozwoju myśli i sztuki, inspiruje i otwiera nas na nowe twórcze doznania – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Nagrody po 15 000 zł każda dla autorów najbardziej wartościowych dokonań artystycznych otrzymali:

 • Przemysław Kania – za osiągnięcia w dziedzinie aktorstwa,
 • Agata Kielar–Długosz – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki,
 • Janusz Siadlak – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki.

Wyróżnienie po 15 tys. złotych dla twórców najbardziej wartościowych projektów i dokonań popularyzatorskich, a także inicjatyw w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego regionu otrzymali:

 • Anna Paleczek-Szumlas – za osiągnięcia w dziedzinie plastyki,
 • Krzysztof Gajdka – za osiągnięcia w dziedzinie literatury,
 • Małgorzata Kiereś – za upowszechnianie kultury ludowej subregionu południowego.

Nagrody dla młodych twórców, które nie przekroczyły 35 roku życia (również po 15 tys. złotych):

 • Paulina Kupczyk – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki (nagroda 15 000 zł),
 • Aleksander Politański – za osiągnięcia w dziedzinie grafiki (nagroda 15 000 zł),
 • Piotr Wójcik – za osiągnięcia w dziedzinie filmu (nagroda 15 000 zł).

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym otrzymali:

 • ks. Grzegorz Then w kategorii „Inwestor”,
 • Aleksander Harkawy w kategorii „Wykonawca”.

Wręczono również Nagrody im. Karola Miarki. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które upowszechniając kulturę i naukę, nawiązują w swojej działalności do idei realizowanych przez jej patrona oraz wnoszą trwałe, humanistyczne wartości do kultury narodowej. Nagroda jest przyznawana od 1983 roku. W tym roku nagrody (po 15 000 zł każda) odebrali:

 • Barbara Gruszka–Zych,
 • Leonard Jagoda,
 • Krzysztof Neścior.

fot. Tomasz Żak / UMWS

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 36.7µg/m3 PM2.5: 29.1µg/m3