Na cieszyńskim rynku odkryto średniowieczną piwnicę

1 10

Redakcja

21 sierpnia, 2022

Trwają prace na cieszyńskim rynku. Przy okazji do idealny czas dla archeologów, którzy również badają skarby skrywane przez to niezwykłe miejsce. Doszło do kolejnego, niesamowitego odkrycia.

W trakcie prac na cieszyńskim rynku odkryto już wiele fascynujących rzeczy opowiadających o przeszłości miasta. Odkryto m.in. fundamenty domniemanego ratusza. Ale archeolodzy odnaleźli coś więcej. To piwnica zlokalizowana po południowo-zachodniej stronie fontanny. Najprawdopodobniej powstała w XV wieku!

- Piwnica wykonana jest z kamienia wapiennego, bardzo regularnie i starannie ułożonego. Zachowały się trzy ściany o długości ok. 5 m, do wnętrza prowadzą schody wykonane z drewnianych stopnic. W dwóch ścianach – północnej i południowej – umieszczone są ślepe okienka, które służyły jako wnęki na świece lub kaganki (aktualnie nasi pracownicy traktują je jako zacienione półeczki na wodę J). W ścianie wschodniej widoczne są trzy szerokie deski, które zasłaniają otwór drzwiowy, prowadzący do kolejnego pomieszczenia. Niestety nie możemy liczyć na kolejne tego typu znalezisko, ponieważ w miejscu drugiej piwnicy urządzono prawdopodobnie w wieku XVI cysternę na wodę - informuje UM Cieszyn.

Piwniczka z XV wieku została w późniejszych latach wykorzystana jako pomieszczenie dla cystern, które zaopatrzały mieszkańców w wodę pitną. Była częścią kilkunastometrowego budynku o fundamentach kamiennych, przy czym dwie z trzech części budynku były podpiwniczone, a trzecia piwnic nie posiadała.

- Zasyp wydobywany z piwnicy był bardzo bogaty w monety późnośredniowieczne (ponad 30 sztuk), fragmenty kafli piecowych i odzież skórzaną, głównie buty. Szczególnie wiele wydobyto stąd plomb towarowych: z wizerunkami świętych patronów rzemieślników (np. św. Jerzego), inicjałami, tekstem czy herbem. Moglibyśmy zatem pokusić się o stwierdzenie, że badane pomieszczenie piwniczne było wykorzystywane raczej do handlu niż wytwórstwa. Część „produkcyjna” rynku z obiektami drewnianymi znajdowała się przed dzisiejszym ratuszem, z nią związany był duży obiekt, o którym pisaliśmy wcześniej, wewnątrz którego znajdowała się studnia. Piwnica kamienna to już zupełnie inny charakter obiektu, bardziej prestiżowy. W jego zasypie obecne były również cegły „palcówki” co może wskazywać, że nadziemne partie budynku mogły być jednak murowane, a nie drewniane jak wcześniej przypuszczaliśmy - dodaje UM Cieszyn.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.2µg/m3 PM2.5: 10.5µg/m3