Minister Grzegorz puda w Katowicach. Mówił o współpracy rządu z samorządem

7ae5720c f7e7 4fe0 bd5d 8410be798828

Redakcja

20 czerwca, 2023

W poniedziałek, 19 czerwca w Katowicach podsumowano projekt Centrum Wsparcia Doradczego Plus. W wydarzeniu uczestniczył minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, który nie krył zadowolenia z rezultatów CWD Plus. 

Centrum Wsparcia Doradczego to projekt o charakterze doradczym autorstwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego celem jest wsparcie modelu partnerstw samorządów lokalnych i współpracy ponadlokalnej ponad granicami administracyjnymi pojedynczych samorządów.  Mogą one liczyć na pomoc ekspertów w zakresie swojego rozwoju. Projekt realizowany jest od 2020 r. – najpierw jako pilotaż CWD, a obecnie do końca czerwca 2023 r. – jako CWD Plus.

Do projektu włączono 76 partnerstw z samorządów lokalnych w 16 regionach, które z własnej inicjatywy zawiązały partnerstwa na obszarach strategicznej interwencji: obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją i miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W Katowicach odbyło się podsumowanie tego projektu. Uczestnicy wydarzenia otrzymali od ministra Grzegorza Pudy certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

- Podejmowanie działań we współpracy rządu – samorządu województwa – samorządu lokalnego przynoszą wymierne korzyści dla rozwoju kraju. Projekt Centrum Wsparcia Doradczego Plus to bardzo istotne narzędzie polityki regionalnej kraju – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. - Główne cele to poszukiwanie najlepszych rozwiązań wspólnych problemów, wykorzystywanie potencjałów rozwojowych oraz wymiana doświadczeń w procesie planowania strategicznego i wdrażania wspólnych projektów. Pozytywne efekty tej współpracy będą odczuwalne dla mieszkańców - dodał minister. 

Wsparcie samorządów

Według ministerstwa projekt CWD Plus to dobre rozwiązanie dla wsparcia mniejszych i biedniejszych samorządów. Tym samym wspierany jest jednolity rozwój wszystkich regionów w Polsce. -  Zasięg obejmuje jedną trzecią terytorium Polski i jedną piątą ludności kraju. Zdecydowana większość jednostek samorządów terytorialnych wśród partnerstw to gminy wiejskie, a jedna trzecia to gminy miejsko-wiejskie - przekazał minister Puda. 

MFiPR planuje przedłużenie doradztwa w ramach projektu CWD o kilka miesięcy, tak aby wesprzeć partnerstwa w dokończeniu najważniejszych procesów.

Konferencja podsumowująca działanie Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD) trwa do wtorku w Katowicach. Biorą w niej udział partnerzy inicjatywy – przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Związku Miast Polskich, Fundacji Fundusz Współpracy, Urzędy Marszałkowskie z poszczególnych województw oraz 77 partnerstw samorządowych zrzeszających ponad 700 JST.


fot. mfipr

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.6µg/m3 PM2.5: 11.4µg/m3