Mieszkańcy Zawodzia przeciwni nocnej prohibicji

mieszkańcy Zawodzia przeciwko prohibicji

Redakcja

30 grudnia 2022

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej na terenie dzielnicy Zawodzie. Mieszkańcy nie chcą wprowadzenia obostrzeń. Obecnie w Katowicach tzw. nocna prohibicja funkcjonuje na terenie 5 dzielnic.

Pod koniec października br. prezydent Katowic uruchomił konsultacje społeczne w sprawie ewentualnego wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Zawodzia. Opinie mieszkańców były zbierane w listopadzie na dwa sposoby: w trakcie otwartego spotkania w dzielnicy, które odbyło się 21 listopada w Miejskim Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” oraz poprzez formularz konsultacyjny, który można było wypełnić online.

Jak podaje katowicki magistrat w konsultacjach swoją opinię za pomocą formularza wyraziło 351 osób, jednak 102 ankiety zostały uznane za nieważne. Powodem ich unieważnienia były m.in. brak danych osobowych lub niepełne dane na formularzu, czy oddawanie głosów przez mieszkańców spoza dzielnicy. 

Przeciw wprowadzeniu ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Zawodzia opowiedziało się 74% osób, które poprawnie wypełniły formularz ankietowy. Również większość osób zabierających głos podczas dyskusji w trakcie spotkania konsultacyjnego deklarowała się jako przeciwnicy wprowadzenia „nocnej prohibicji”.

Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się z aprobatą lokalnej społeczności. Wprowadzenie nocnej prohibicji w Śródmieściu Katowic w 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. O tym, czy takie regulacje zostaną wprowadzone w kolejnych dzielnicach decydują mieszkańcy. Ich głos jest dla nas bardzo ważny, dlatego tam, gdzie mieszkańcy wskazywali, że chcą takiego rozwiązania zostało ono wprowadzone i obowiązuje. Natomiast, jak w przypadku Giszowca, którego mieszkańcy nie wyrazili aprobaty dla takiego rozwiązania, ten głos również uszanowaliśmy – przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic.
– Dlatego zgodnie z wolą mieszkańców Zawodzia podjąłem decyzję o odstąpieniu od przygotowania projektu uchwały wprowadzającej ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie tej dzielnicy – dodaje prezydent.

Pierwsze ograniczenie dot. nocnej sprzedaży alkoholu zostało wprowadzone uchwałą Rady Miasta Katowice w lipcu 2018 roku w Śródmieściu. W kolejnych latach doszły dzielnice: Szopienice-Burowiec i Załęże - od lutego 2021 r. oraz Dąbrówka Mała i Bogucice - od lipca br.


powiązane artykuły:

Zawodzie fot UMK
Lokalne 27 października 2022

Prezydent Katowic podpisał zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Zawo

Katowice Nocna Prohibicja
30 grudnia 2021

Mieszkańcy Bogucic i Dąbrówki Małej za, mieszkańcy Giszowca przeciw – prezydent Marcin Krupa przychy

Wine glasses 1246240 1920
Lokalne 4 lutego 2021

Stało się! Dzisiaj na Sesji Rady Miasta przegłosowany został projekt uchwały dot. rozszerzenia nocne

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 23.7µg/m3 PM2.5: 19.7µg/m3