Mieszkańcy Rudy Śląskiej zapłacą więcej za odbiór odpadów

Garbage g04659effb 1920

Redakcja

31 grudnia 2022

Miało być 41 złotych, ale będzie 37 złotych. Tyle mieszkańcy Rudy Śląskiej zapłacą za odbiór segregowanych odpadów komunalnych w Rudzie Śląskiej

Wzrosną również opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości rekreacyjnych, zmienią się także niektóre zasady odbioru śmieci. Rada Miasta przyjęła pakiet uchwał regulujących system zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście. Wstępnie projekt zakład podwyżkę z 30 do 41 złotych, ale po długiej decyzji i wprowadzeniu poprawek, koszt podwyższono o 7 złotych. 

- Podwyżki opłat dla mieszkańców to coś, czego zawsze staramy się za wszelką cenę uniknąć. Jednak warunki, w jakich obecnie działamy są nieubłagane. Skumulowana inflacja za okres dwóch lat to ponad 24% i przekłada się ona również na cenę usług, z których korzysta miasto podkreśla prezydent Michał Pierończyk. Dziękuję radnym za współpracę, dyskusję i wszystkie pytania oraz spotkania, które odbyliśmy w ostatnich dniach, a także za odpowiedzialne głosowanie nad tymi trudnymi uchwałamidodaje.

- Sama stawka opłaty za tonę umieszczanych na składowisku odpadów to obecnie już dwukrotność tej, która obowiązywała jeszcze pięć lat temu. Trzeba również pamiętać, że brak podwyżki oznaczałby większą dopłatę do systemu z budżetu miasta. Mieszkańcy i tak odczuliby więc skutki rosnących cen, choć nie w tak bezpośredni sposób – zaznacza Michał Pierończyk.

Od lutego 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wyniesie 37 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny. 

Wzrosną również stawki „opłaty śmieciowej” dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Przykładowo za pojemnik 120 l nowa stawka miesięczna będzie wynosić 26,8 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. Z kolei w przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka roczna wzrośnie do 206 zł dla śmieci segregowanych. Zwiększy się także stawka ulgi za kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku w zabudowie jednorodzinnej – do 2,50 zł od mieszkańca.

Nawet przy podwyżce będziemy musieli dopłacać z budżetu miasta, aby system się bilansował. Dlatego ograniczamy niektóre elementy, oczywiście zachowując kompromis między oszczędnościami a jakością usług mówi Jacek Morek, zastępca prezydenta miasta ds. komunalnych.

Zmniejszona zostanie częstotliwość odbioru „u źródła” mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej z 4 razy w roku do 2 razy w roku, a z zabudowy wielorodzinnej z 1 razu w tygodniu do 1 razu na 2 tygodnie. Wprowadzony zostanie też limit odbieranych „u źródła” odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych do 2 worków typu big-bag o pojemności 1 m3 każdy jeden raz w roku kalendarzowym.

Zlikwidowana zostanie selektywna zbiórka popiołu, który trafiać będzie ponownie do odpadów zmieszanych. Wprowadzony zostanie za to dodatkowy pojemnik 120 l na bioodpady, dostarczany na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej. Wspomniane zmiany wejdą w życie od 1 czerwca 2023 r.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.3µg/m3 PM2.5: 3.8µg/m3