Mieszkańcy Łazisk Górnych będą korzystać z kopalnianej wody?

Boleslaw smialy m

Redakcja

26 maja 2023

Możliwe, że już w niedalekiej przyszłości w kranach mieszkańców Łazisk Górnych i okolic pojawi się woda z kopalni Bolesław Śmiały. Naukowcy z krakowskiej AGH i Głównego Instytutu Górnictwa stworzyli projekt tłoczenia czystych wód kopalnianych z ujęcia na poziomie 300 do miejskich wodociągów. 

Już dzisiaj woda wypompowywana z kopalni Bolesław Śmiały jest wykorzystywana bardzo intensywnie. To w sumie 9 mln m3 wody rocznie, której ponad 86 proc. pobiera pobliska Elektrownia Łaziska, a prawie 6 proc. wód udaje się wykorzystać do własnych celów, np. w górniczej łaźni. Tylko nieznaczna część wody trafia do rzeki Gostynia i innych cieków wodnych.

- Wody dopływające na wyższe podziemne poziomy 300 i 420 m w Bolesławie Śmiałym odznaczają się wyjątkowo korzystną jakością. Aż 80 proc. z nich to wody nisko zmineralizowane i niezasolone - informuje Polska Grupa Górnicza.

Jednak elektrownia w Łaziskach wodę z pobliskiej kopalni będzie pobierać do 2025 roku. Dlatego już dzisiaj trwają prace nad tym, aby wspomniane prawie 90 procent wypompowywanej wody nie uległo zmarnowaniu. 

– Wyniki badań jakości wody kopalnianej z dopływu na poziomie 300 przeprowadzone przez laboratoria krakowskiej AGH oraz katowickiego GIG wskazują na potencjał pozwalający rozważać wykorzystanie tych wód do celów pitnych i przemysłowych mówi Antoni Niemiec, inżynier energetyczny w kopalni Bolesław Śmiały PGG S.A cytowany przez PGG.

W KWK Bolesław Śmiały technologia pozwala na oddzielenie wody słonej od słodkiej. Ponadto zakład mógłby dostarczać do wodociągów ok. 7,2 tys. m3 na dobę wody pitnej. Zainteresowane są władze Łazisk Górnych a także Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., które gotowe byłoby odbierać przez sieć wodociągową spółki ok. 4 tys. m3 na dobę wody pitnej z kopalni. Reszta wody mogłaby zostać sprzedana do innych podmiotów.

Pitna woda z kopalni

Jednak zanim wypompowana woda z kopalni będzie spełniała wszystkie surowe wymogi, kopalniana stacja uzdatniania wody musi zostać zmodernizowana. 

- Zespół naukowców pod kierownictwem prof. AGH dra hab. inż. Kajetana d’Obyrna zaprojektował dwustopniową instalację ciśnieniową, w której woda kopalniana będzie najpierw natleniana w aeratorach a potem przejdzie przez dwa stopnie filtrów, poddana zostanie dezynfekcji przy pomocy wolnego chloru i sterylizacji promieniowaniem UV-C. Czysta woda przed wpompowaniem do wodociągów w punkcie dostawy przy skrzyżowaniu ulic Św. Barbary, Mikołowskiej i Św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych trafi do dużego zbiornika retencyjnego o pojemności 12 tys. m3 i średnicy 17,6 m - dodaje PGG.

Prace związane z przygotowaniem całej infrastruktury mogą potrwać dwa lata i kosztować 27 mln złotych. Średni koszt jednostkowy ujmowania i uzdatniania wody kopalnianej wynosiłby 1,90 zł/m3, czyli 4,9 mln zł rocznie. Natomiast przychód kopalni ze sprzedaży wody oszacowano na około 9,1 mln zł, co oznacza ponad 4 mln zł zysku rocznie i zwrot poniesionych na budowę SUW nakładów w ciągu 7-8 lat.

Woda z kopalni KWK Bolesław Śmiały może być dostarczana do mieszkańców nawet wiele lat po zakończeniu wydobycie w tym zakładzie, które planowane jest na 2029 roku.

fot. PGG

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

2 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.8µg/m3 PM2.5: 7.7µg/m3