Mieszkańcy lasu w skali makro. Arboretum Bramy Morawskiej wzbogaciło się o nową atrakcję

Arboretum Bramy Morawskiej

Redakcja

19 marca 2024

Arboretum Bramy Morawskiej wzbogaciło się o nową atrakcję. Przy leśnej ścieżce umieszczone zostanie 9 rzeźb-eksponatów edukacyjnych przedstawiających gatunki występujące w Arboretum w skali makro. Zakupione zostały przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Eksponaty przedstawiające różne gatunki owadów i pająków umieszczone zostaną przy 400-metrowej ścieżce przyrodniczej. Informacje na temat wybranych mieszkańców lasu znajdą się na uprzednio przygotowanych tabliczkach, które zamontowane zostaną wzdłuż ścieżki.

Każda z dziewięciu rzeźb wykonana jest z materiału odpornego na działanie czynników zewnętrznych, co sprawi, że niezależnie od warunków pogodowych, eksponaty posłużą odwiedzającym ABM przez długie lata.

Główny cel - edukacja

Celem powstania ścieżki jest zwiększenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej wśród wszystkich odwiedzających Arboretum. Ścieżka ta, biegnąc w atrakcyjnym przyrodniczo terenie, będzie edukować w ciekawy i angażujący odbiorcę sposób. Poprzez prezentację mikroświata w dużej skali ścieżka zwróci uwagę na jego bogactwo, piękno, złożoność i potrzebę ochrony oraz będzie kształtowała postawy szacunku do przyrody.

Spore dofinansowanie

Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości aż 63 000 zł. To znaczny udział środków zewnętrznych w inwestycji, której łączny koszt wynosi 133 109 zł.

Powstała ścieżka przyrodnicza jest kolejnym, z wielu elementów, które konsekwentnie zwiększają walory turystyczne i edukacyjne Arboretum. Do tej pory Arboretum Bramy Morawskiej może pochwalić się takimi z sukcesem zrealizowanym projektami jak:

 • Nowy obiekt powitalny przy parkingu tzw. „witacz”
 • Leśny Kącik Malucha, powstały w ramach Inicjatywy Lokalnej
 • Miejsce pod ognisko w grodzie
 • Ścieżka filozoficzna Dezyderata
 • „Co mówi las?” - nowa ścieżka dydaktyczna
 • Dofinansowana z EFRR Interreg budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do Zaczarowanego Ogrodu
 • Doposażenie gry terenowej „Słowiańskie legendy”
 • Nowy szalet przy parkingu
 • Dofinansowany z WFOŚiGW w Katowicach spójny system oznakowania kolekcji roślinnych
 • Średniowieczny Tor Zabaw przy grodzie
 • Letnie koncerty wśród zieleni
 • Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu


powiązane artykuły:

Koncert 01
Lokalne 19 maja 2021

W Arboretum Bramy Morawskiej kwitną nie tylko kwiaty, ale i życie weekendowe, a ostatnio także kultu

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.8µg/m3 PM2.5: 6.9µg/m3