Miasto przejęło działkę w Dolinie Trzech Stawów

Na działce o której mowa znajduje się asfaltowy parking użytkowany przez mieszkańców i turystów Fot D Czapla

Redakcja

28 maja, 2023

Katowice przejęły działkę od Spółki Restrukturyzacji Kopalń w bezpośrednim sąsiedztwie wchodzącej w skład Katowickiego Parku Leśnego „Doliny Trzech Stawów”. To teren o łącznej powierzchni blisko 1,5 ha, z czego 0,6 ha, stanowi asfaltowy parking użytkowany przez mieszkańców i turystów odwiedzających kompleks rekreacyjno-sportowy.

Miasto pozyskało działkę  nieodpłatnie, w trybie art. 23 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, to jest z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych, które w szczególności obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

-Przejęcie tego terenu jest ważne, pozwoli nam na tym obszarze działać kompleksowo, choć zaznaczam, że nie zmieni on swojego przeznaczenia. Przejęcie terenu pozwoli nam prowadzić na tym obszarze spójne działania związane z bieżącą pielęgnacją, czy też w razie potrzeby inwestycje związane z rewitalizacją mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Nieruchomość w formie użyczenia na czas nieokreślony zostanie przekazana do utrzymania Zakładowi Zieleni Miejskiej w Katowicach.

-Od lat staramy się wspierać efektywne i racjonalne zagospodarowanie majątku po zlikwidowanych kopalniach. To jeden z podstawowych obszarów naszej działalności i statutowy obowiązek, który z sukcesem realizujemy. W szczególności współpraca ta dotyczy gmin górniczych. To z jednej strony wspieranie lokalnej kultury i pielęgnowanie wyjątkowej historii górnictwa w Polsce, a z drugiej współpraca z samorządami na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego mówi Radosław Wojtas, wiceprezes zarządu ds. ekonomiki i finansów SRK S.A.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.7µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3