Miasto Katowice przejmuje drogi przy ul. Kolistej

Sprawa zwi AE zana z przej AE ciem dr A3g przy ul Kolistej przez Miasto rozpocz AE AA a si AE kilka lat temu Fot S Rybok

Redakcja

25 sierpnia, 2022

Miasto przejmuje grunt, którego użytkownikiem wieczystym jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, a tym samym drogi przy ul. Kolistej będą w zarządzie Miasta. Dzięki temu będzie można wykonać w końcu potrzebne remonty dróg.

Sprawa związana z przejęciem dróg przy ul. Kolistej przez Miasto rozpoczęła się kilka lat temu. Mieszkańcy skarżyli się wówczas na zły stan techniczny dróg dojazdowych do bloków. W związku z tym, że droga nie była własnością Miasta a Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej, stanęli oni przed wizją naprawy dróg z własnej kieszeni. To byłby jednak dopiero początek, bo także koszty dalszego utrzymania drogi spadłyby na barki mieszkańców. Problem pojawił się w 1994 r., kiedy dotychczasowy właściciel terenu - KHW zaczął sprzedawać lokale mieszkalne przy ul. Kolistej. Oprócz prawa własności lokalu sprzedawano prawo wieczystego użytkowania gruntu związanego z budynkami – nie zapewniano przy tym prawa dostępu do drogi publicznej, gdyż lokale sprzedawane były bez udziału w gruncie zajętym pod drogi wewnętrzne.

W związku ze złym stanem technicznym układu drogowego w rejonie budynków przy ul. Kolistej 25-33 podjęta została decyzja w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto Katowice od Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach praw do części nieruchomości położonej w tym obszarze. W maju 2022 roku ostatecznie uzgodniony został zakres obszaru, jaki Miasto nabędzie i przejmie od Spółki. Do zasobu miejskiego trafi piętnaście działek geodezyjnych o powierzchni ponad 17 tys. m2 – wyjaśnia Jerzy Oporek, naczelnik wydziału gospodarki mieniem i dodaje, że na działkach znajdują się:

  • układ drogowy, obsługujący budynki przy ul. Kolistej 25-33 wraz z parkingami,
  • dojazd do garaży przy ul. Kolistej od strony pętli autobusowej,
  • wewnętrzne układy drogowe budynków przy ul. Kolistej 27, 29, 31 wraz z terenami zielonymi,
  • tereny niezagospodarowane, na których urządzone są m.in. śmietniki dla ww. budynków.

Układ drogowy oraz parkingi znajdujące się w jego obrębie będą ogólnodostępnymi drogami wewnętrznymi w zarządzie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. Taki sam status będą mieć drogi będące dojazdami do budynków nr 27, 29 i 31. Z kolei pozyskane przez miasto tereny zielone mają docelowo zostać w części wydzierżawione Wspólnotom Mieszkaniowym budynków przy ul. Kolistej. Ponadto, po północnej stronie Osiedla w przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie budowy drogi rowerowej łączącej Giszowiec z Katowickim Parkiem Leśnym i Doliną Trzech Stawów.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.4µg/m3 PM2.5: 13.3µg/m3