Manifestacji nie będzie. Związkowcy z JSW porozumieli się z zarządem ws. podwyżek

Jsw 03
Kastelik

Szymon Kastelik

9 lutego 2023

Zakończył się spór o podwyżkę wynagrodzeń w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związkowcy wywalczyli 15,4 proc. chociaż żądali prawie 10 procent więcej. 

3 stycznia Reprezentatywne Organizacje Związkowe skierowały do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej pismo, w którym krytykują przyjęte koszty pracy w Planie Techniczno-Ekonomicznym. W 2023 roku zakłada on poziom wynagrodzeń i innych świadczeń na tym samym poziomie co w 2022 roku. Ponadto związkowcy poinformowali Radę Nadzorczą, że zarząd JSW odmówił spełnienia wcześniejszych żądań dot. wzrostu płac w 2023 roku, co pozwoliło stronie społecznej na rozpoczęcie sporu zbiorowego w JSW.

- W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się o negatywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą JSW S.A. Planu Techniczno-Ekonomicznego na 2023 rok. Dalsze tego typu działania Zarządu JSW S.A. doprowadzą do poważnego konfliktu w ramach działań podjętych przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. - pisali w styczniu związkowcy.

Tego samego dnia strona społeczna skierowała pismo do zarządu JSW. Żądali 25-procentowej podwyżki wynagrodzeń poprzez wprowadzenie nowych tabel stawek płac zasadniczych musi obowiązywać od 1 stycznia 2023.

Strona społeczna w styczniu negocjowała z zarządem warunki związane ze swoimi żądaniami. Związkowcy nie doszli do porozumienia z władzami spółki przy obecności mediatora. 

Reprezentatywne Organizacje Związkowe ogłosiły, że planują organizację manifestacji w Warszawie na10 lutego. Oczywiście istnieje możliwość jej odwołania. Związkowcy z różnych spółek skarbu państwa już wielokrotnie "grozili" manifestacjami w stolicy, aby zmusić przedstawicieli rządu do rozmów i ustępstw. Tak było i tym razem. 8 lutego związkowcy z JSW poinformowali o osiągnięciu porozumienia.

- Co prawda nie uzyskaliśmy wnioskowanego wzrostu stawek płac zasadniczych o 25,0% ale uzyskany wzrost wynagrodzeń w stosunku do poprzednich propozycji zarządu ( 0,0% i 12,0%) - czytamy w oświadczeniu strony społecznej.

Związkowcy wynegocjowali wzrost funduszu wynagrodzeń o 15,4 proc. w stosunku do funduszu płac z 2022 roku. Nowe tabele płac obowiązują od 1 stycznia 2023 roku, zatem pracownicy JSW otrzymają "wyrównanie" do styczniowego wynagrodzenia.

Rok temu w JSW płace zostały podniesione o 10 procent. Spółka wypłaciła również górnikom jednorazowe dodatki, które miały zrekompensować straty wynikające z inflacji.

fot. Dawid Lach / JSW

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

27 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.8µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3