Lód spadł dziecko. Sople i zalegający śnieg zagrażają mieszkańcom województwa

IMG 20221222 085519

Redakcja

22 grudnia, 2022

Temperatura na plusie, słońce i opady deszczu. Zwisające z budynków sople i zalegający na dachach śnieg może spaść na nasze głowy. 

Po okresie obfitych opadów śniegu i mrozu, mamy teraz "zimową odwilż". To oznacza, że nadmiar śniegu i lodu może spadać na chodniki i jezdnię. 

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej. Na mężczyznę, który wyszedł z dzieckiem w wózku spadła bryła lodu z czeropiętrowego budynku mieszkalnego. Trafili do szpitala. 

Warto pamiętać, że  zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Ponadto obowiązuje również rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu do czynności tych zobowiązani są właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów budowalnych.

Niedopełnienie powyższego obowiązku przez właścicieli obiektów może skutkować sankcjami karnymi - grzywną lub karze ograniczenia wolności do jednego roku.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 30.5µg/m3 PM2.5: 24.5µg/m3