Kryzys w RAFAKO? Spółka komentuje oświadczenie byłego prezesa

Rafako
Kastelik

Szymon Kastelik

4 listopada, 2023

Otrzymaliśmy odpowiedź RAFAKO na oświadczenie Macieja Stańczuka z 2 listopada bieżącego roku. Według aktualnych władz RAFAKO, w wypowiedziach Stańczuka są wewnętrzne sprzeczności i kwestionuje decyzje, które sam podejmował jako członek zarządu lub pełniący obowiązki prezesa. 

W czerwcu Rada Nadzorcza nagle odwołała prezesa zarządu, Radosława Domagalskiego – Łabędzkiego. Oficjalnym powodem była "utrata zaufania", nieoficjalnie miało chodzić o wypłacenie olbrzymiej "premii", chociaż cała grupa znajduje się w krytycznej sytuacji. Obowiązki prezesa przejął inny członek zarządu, Maciej Stańczuk, ale i on został odwołany 5 października 2023 roku. Kolejny prezesem został Dawid Jaworski. Według osób z branży i ekspertów, to człowiek bliski Łabędzkiemu oraz dowód na śmielsze działania TFI PFR wobec RAFAKO, które ma niecałe 8 procent udziałów.

Los RAFAKO jest niepewny i nie pomogło nawet zakończenie konfliktu z Tauronem. Według byłego prezesa Stańczuka, to wina aktualnego zarządu i wspierających ich akcjonariuszy. Ponadto stwierdza, że RAFAKO stało się też narzędziem politycznej gry w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Nowy zarząd RAFAKO odpiera zarzuty i uznaje, że kłopoty finansowe wynikają z złego zarządzania Stańczuka.

WIĘCEJ PISALIŚMY O TYM TUTAJ

RAFAKO o oświadczeniu Macieja Stańczuka

Po przesłaniu do mediów przez byłego prezesa RAFAKO oświadczenia, zwróciliśmy się do spółki z prośbą o skomentowanie obszernego pisma autorstwa Stańczuka. W piątkowy wieczór otrzymaliśmy odpowiedź.

Nowe władze RAFAKO podkreślają, że Maciej Stańczuk był w zarządzie przez ponad 3 lata i w swoim oświadczeniu krytykuje m.in. decyzje, które sam podejmował jako członek lub prezes. - Dostrzegamy wewnętrzne sprzeczności w tezach głoszonych przez p. Macieja Stańczuka, który wskazuje na brak swojego udziału w decyzjach podejmowanych przez Zarząd w trakcie tych trzech lat i kwestionuje decyzje, które sam podejmował. Należy uznać takie praktyki za nieracjonalne - czytamy w odpowiedzi RAFAKO.

Spółka podtrzymuje, że "oddłużenie Spółki, które może dokonać się za sprawą konwersji wierzytelności na akcje jest działaniem korzystnym dla Spółki, jej akcjonariuszy i daje realną podstawę do kontynuowania działań mających ustabilizować długoterminową perspektywę Rafako". O tym zdecydują akcjonariusze na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 14 listopada. Według RAFAKO, taki zabieg ma wspomóc dokapitalizowanie RAFAKO, bez potrzeby sprzedaży akcji przez PBG S.A. w likwidacji, który posiada największy pakiet. Jak dodaje RAFAKO, sam Maciej Stańczuk miał w jednym z wywiadów stwierdzić, że konwersja długów na akcje jest korzystna. 

W odpowiedzi na zarzuty Stańczuka w sprawie procesu inwestorskiego z PG Energy i brakiem jej realizacji do końca września, RAFAKO dodaje, że Maciej Stańczuk sam był zaangażowany w rozmowie i również publicznie popierał "wejście" tego inwestora do RAFAKO. Nowy zarząd nie dostrzega złej wolni TFI PFR i PG Energy w procesie inwestorskim wobec PGB S.A - według Stańczuka oba podmioty pozorowały chęć dotrzymania harmonogramu ustaleń z m.in. PBG S.A. w procesie inwestorskim. Były prezes wskazuje m.in. na działanie o charakterze politycznym z racji wyborów parlamentarnych.

- Brak logiki widać także w deklaracji p. Macieja Stańczuka, że pracował nad scenariuszem przejęcia Rafako przez MS Galleon odkąd zorientował się, że proces inwestorski z PG Energy jest pozorowany ze względu na brak postępów w realizacji harmonogramu. Jak sam przyznał spotkania ws. pre-packu organizował w lipcu br. a wtedy trudno było mówić o postępach w realizacji transakcji inwestorskiej skoro ten proces dopiero się rozpoczął. Podtrzymujemy nasze stanowisko, że działania podejmowane w spółce w ostatnich 4 miesiącach wymagają rzetelnego i dogłębnego wyjaśnienia w kontekście znaczącego pogorszenia sytuacji Rafako - czytamy w odpowiedzi RAFAKO.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 30.7µg/m3 PM2.5: 24.7µg/m3