Kolumbijczycy pracowali nielegalnie w ubojni w Rudzie Śląskiej

6 229208

Redakcja

27 lutego, 2023

Czterech Kolumbijczyków pracowało "na czarno" w rudzkiej ubojni. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej

Straż graniczna przeprowadziła kontrolę w zakresie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz legalności powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom w Rudzie Śląskiej. Ujawniono czterech obywateli Kolumbii, którzy naruszyli ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Mężczyźni na terenie Śląska wykonywali prace związane z ubojem drobiu. Nie posiadali przy tym odpowiedniego zezwolenia na pracę. Wobec nich zostały wydane decyzje zobowiązujące Kolumbijczyków do powrotu w ciągu 15 dni oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Strefy Schengen na okres 1 roku.

Właścicielowi ubojni grozi kara grzywny od tysiąca do 30 tysięcy złotych.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

6 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 26.4µg/m3 PM2.5: 21.6µg/m3