Kiedy powstanie velostrada w Tychach? Najpierw opracowanie projektu koncepcyjnego

Velostrada tychy

Redakcja

8 września, 2023

Powstaje tyski odcinek Metropolitalnej Drogi Rowerowej, czyli velostrady. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach wyłonił wykonawcę, który opracuje program funkcjonalno-użytkowy dla tej inwestycji. Będzie to część specjalnego szlaku rowerowego, który połączy wybrane miasta GZM.

22 sierpnia 2023 roku została podpisana umowa w tej sprawie, a wykonawca, na realizację tego zadania, ma czas do końca stycznia 2024 roku. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu i budowę tyskiego odcinka Velostrady.

Lokalizacja velostrady w Tychach

Początek tyskiego odcinka Velostrady to teren leśny w pobliżu węzła DK86 ul. Beskidzkiej na granicy z Katowicami. Następnie trasa rowerowa poprowadzona zostanie lasem przez ok. 1,4 km, przecinając nieczynną linię kolejową i łącznicę T. Boya-Żeleńskiego, a dalej wzdłuż ul. Katowickiej aż do skrzyżowania z ul. Palmową, przecinając po drodze ul. Czułowską, rzekę Mleczną i potok Mąkołowski. Łączna długość drogi rowerowej na tym odcinku wynieść ma ok. 3,1 km.

Dlaczego najpierw koncepcja, a dopiero potem projekt i wykonanie?

- Opracowanie szczegółowego projektu koncepcyjnego drogi rowerowej wraz z budową i przebudową obiektów inżynierskich jest wymogiem formalnym i w znacznym stopniu usprawni przeprowadzenie docelowego postępowania przetargowego, a następnie przyspieszy proces projektowania - mówi Arkadiusz Bąk, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Zadanie realizowane będzie w formule „Zaprojektuj i buduj”, która obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Całość powinna być gotowa w czerwcu 2026 i wszystkie zadania związane z budową tyskiego odcinka Velostrady zostaną dofinansowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 29 000 000 PLN.

powiązane artykuły:

Wiadomości 13 lutego, 2023

Sosnowiec otrzymał 500 tysięcy złotych dofinansowania od Metropolii na opracowanie dokum

fot. Sławomir Rybok
Wiadomości 22 grudnia, 2022

20 grudnia 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy miastem Katowice a Górnośląsko-Zagłębiowską M

Sciezki rowerowe2022 5
Wiadomości 4 czerwca, 2022

Podpisano porozumienie w sprawie rozpoczęcia budowy szybkich dróg rowerowych czyli velostrad na tere

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.7µg/m3 PM2.5: 3.8µg/m3