Katowickie Dni Promocji Zdrowia 2022. Zadbaj o zdrowie na jesień!

Foto szczepienie grypa UMK

Redakcja

16 października 2022

Ruszają Katowickie Dni Promocji Zdrowia, w ramach których posiadacze Katowickiej Karty Mieszkańca mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań i sprawdzić dzięki nim stan swojego zdrowia. W ofercie jest również bezpłatne szczepienie przeciwko grypie.

"Lepiej zapobiegać niż leczyć, to stara prawda często powtarzana przez lekarzy. Dlatego oferujemy mieszkańcom Katowic posiadającym Katowicką Kartę Mieszkańca kilka świadczeń zdrowotnych. Mieszkańcy posiadający kartę mogą również skorzystać z bezpłatnych szczepień na grypę. Sezon jesienno-zimowy, to okres zmniejszonej odporności, często łapiemy przeziębienia czy chorujemy właśnie na grypę, dlatego jak mówią eksperci warto się szczepić" – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Akcja Katowickie Dni Promocji Zdrowia 2022 będzie prowadzona od 17 października do 30 listopada. Dla chętnych mieszkańców posiadających Katowicką Kartę Mieszkańca przewidziano następujące świadczenia zdrowotne:

-szczepienia przeciwko grypie,

-uroflometria,

-densytometria,

-OCT z poradą okulistyczną,

-porady urologiczne, pielęgniarskie,

-badania krwi.

Świadczenia będą realizowane w placówkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w Katowicach:

-Przychodnia przy ul. Mickiewicza 9, tel. (32) 605 71 77

-Przychodnia przy ul. PCK 1, tel. (32) 259 51 36

-Przychodnia przy ul. Ordona 3, tel. (32) 259 94 91

Zapisy prowadzone będą do wyczerpania ilości zakontraktowanych świadczeń. O udziale w akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Program „Katowicka Karta Mieszkańca” realizowany jest od 1 września 2020 r. Od rozpoczęcia realizacji programu wydanych zostało ponad 88 tys. kart, o które mogą starać się osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

-są zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez względu na wiek),

-są zameldowane na pobyt czasowy i rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),

-rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),

-osoby przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 roku życia), a także wychowawcy i dyrektorzy tych placówek,

-studenci uczelni zameldowani w Katowicach na pobyt czasowy,

-osoby zameldowane na pobyt czasowy w Katowicach, które nie ukończyły 26 roku życia,

-osoby przebywające w całodobowej placówce pomocy społecznej na terenie miasta Katowice.

Plakat promocja zdrowia 1

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.9µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3