Indeks Zdrowych Miast: Chorzów na podium! Sprawdź w jakich miastach żyje się najzdrowiej

Rynek 2

Redakcja

16 października, 2022

Warszawiacy mogą być zadowoleni z wyboru miejsca zamieszkania, gdyż stolica jest miastem, w którym żyje się najzdrowiej – wynika z Indeksu Zdrowych Miast 2022, opracowanego przez Grupę LUX MED, Szkołę Główna Handlową oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP).

Kolejne miejsca na podium – w rankingu 66 miast na prawach powiatu zapewniających najlepsze warunki do zdrowego życia – zajęły Opole i Chorzów.

Indeks Zdrowych Miast pokazuje, jak polskie miasta dbają o podstawowe dziedziny związane ze zdrowiem swoich mieszkańców. Autorzy indeksu przeanalizowali takie kwestie jak m.in. realizacja programów zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnia terenów zielonych czy też jakość powietrza.

Warszawa, zwyciężczyni zestawienia, wprowadziła aż 359 programów polityki zdrowotnej, podczas gdy średnia badanych miast wyniosła 42. Najwięcej na zdrowie w przeliczeniu na mieszkańca wydały władze Opola i Chorzowa. Z kolei Sopot najmocniej wspiera aktywność fizyczną: na 100 tys. ludzi przypada tam prawie 189 obiektów sportowych, podczas gdy średnia dla Polski wynosi 19,7.

„Grupa LUX MED chce wspierać samorządy i pomagać im w rozwoju i planowaniu zdrowych, zrównoważonych przestrzeni. Analiza i wnioski z Indeksu Zdrowych Miast pełnią rolę realnego drogowskazu zmian, pokazującego, co możemy zrobić i o które obszary się zatroszczyć, żeby sprzyjać zdrowemu stylowi życia” – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

Oprócz ogólnego zestawienia autorzy Indeksu zbadali miasta również pod kątem ośmiu kategorii ważnych z punktu widzenia warunków do życia: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura, przestrzeń.

W kategorii Zdrowie, rozumianej jako zakres działań zwiększających dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz działań z obszaru zdrowia publicznego, na które miasta mają wpływ, pierwsze miejsce zajęło Opole.

W kategorii Ludność i Pokolenia, obrazującej sytuację demograficzną, w tym m.in. stan zdrowia ludności, zwycięzcą okazał się Rzeszów, który był również liderem pod względem jakości usług społecznych i komunalnych.

Najlepiej o edukację zadbał Białystok, a o mieszkalnictwo – Gliwice. Szczególną troską o środowisko naturalne, które ma niebagatelny wpływ na zdrowie mieszkańców, wykazał się Sopot. Miano lidera w kategorii Infrastruktura trafiło do Nowego Sącza. W dziedzinie zagospodarowania przestrzennego pozytywnie wpływającego na zachowania prozdrowotne wyróżniono Świnoujście.

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podkreśla, jak ważne jest, aby miasta w obliczu wielu wyzwań nie zapominały o zdrowiu mieszkańców.

„Kryzys klimatyczny, zanieczyszczenie środowiska to problemy całego świata, włodarzy miast i mieszkańców. To człowiek eksploatuje planetę często w sposób nieodpowiedzialny, przyczyniając się do destrukcji przyrody i klimatu. To ostatni moment, żeby zacząć działać” – wskazuje.

„Dla ekonomii wartości, a tym zajmujemy się w ramach ruchu Open Eyes Economy, dwa odniesienia są najbardziej istotne: pierwsze to produktywność wykorzystania własnego potencjału, własnych zasobów, w tym pracy, a drugie to jakość życia. Zdrowie musi być postrzegane jako kluczowa składowa obydwu tych odniesień” – zwraca uwagę prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

Raport dot. Indeksu Zdrowych Miast zostanie rozbudowany o wyniki badań ankietowych, które skierowane są do władz lokalnych i mieszkańców miast na prawach powiatu. Uzyskane odpowiedzi pozwolą uszczegółowić oceny poziomu zdrowotności miast.

 

Źródło: PAP MediaRoom/Serwis Zdrowie

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 39.4µg/m3 PM2.5: 30.5µg/m3