Katowicka straż miejska podsumowała pierwsze miesiące pracy specjalnego patrolu

Monitoring w katowicach

Redakcja

4 kwietnia 2023

Straż miejska podsumowała pierwsze miesiące pracy specjalnego patrolu – tj. funkcjonariuszy pracujących w terenie w ścisłej współpracy z operatorem inteligentnego monitoringu

Patrol, który ściśle współpracuje z operatorem KISMiA rozpoczął działanie w październiku 2022 roku, by móc w czasie rzeczywistym reagować na wykroczenia i sytuacje zagrożenia. Wprowadzenie tego rozwiązania było możliwe dzięki decyzji prezydenta Marcina Krupy o zatrudnieniu 25 nowych strażników miejskich – w tym operatorów inteligentnego monitoringu. 

Pierwsze miesiące ścisłej współpracy na linii operator systemu KISMiA – patrol straży miejskiej to 1341 założonych blokad oraz 1551 mandatów, które trafiły do kierowców pozostawiających pojazdy w niedozwolonych miejscach. To także prawie 350 innych interwencji – związanych przede wszystkim z pilnowaniem porządku w przestrzeni miejskiej.

Przypomnijmy, że Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA) został wdrożony w 2016 roku. Początkowo w systemie działało 211 kamer. W kolejnych latach system rozrósł się do 350 kamer.

- KISMiA ma szereg zastosowań – wspiera kontrole dróg w mieście, powiadamia o niebezpiecznych zajściach, które mają miejsce na ulicach Katowic, wykorzystywana jest także do walki z nielegalnie parkującymi kierowcami. Materiał zarejestrowany przez kamerę wielokrotnie był wykorzystywany przez prokuraturę i policję, by ukarać sprawców wykroczeń i przestępstw – mówi Paweł Szeląg, komendant Straży Miejskiej.

straż miejska katowice

Jak wyglądają efekty pracy specjalnego patrolu w praktyce? 

Przykładowo, w styczniu br., strażnicy w rejonie centrum/śródmieścia podjęli ogółem 392 interwencje, nakładając 368 mandatów karnych, 18 pouczeń, skierowali 5 wniosków do sądu o ukaranie sprawcy wykroczenia i tylko 1 raz pozostawili kierującemu wezwanie do osobistego stawiennictwa w siedzibie straży celem wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Od października do końca lutego na prawie 1700 interwencji - 343 stanowiły te, które nie były związane z nieprawidłowym parkowaniem.

W 2022 roku katowiccy strażnicy na terenie całego miasta w ramach akcji „Wyzwanie parkowanie” ujawnili ponad 22,5 tys. wykroczeń przeciwko porządkowi w komunikacji. Najwięcej z nich (9 934) polegało na niezastosowaniu się do znaków zakazu zatrzymywania i postoju. Niewiele mniej liczną grupę (6 665) stanowili kierowcy, którzy parkowali na ścieżkach rowerowych, chodnikach, przejściach dla pieszych czy podjazdach do bram. 2 276 kierowców parkując spowodowało zniszczenie zieleni publicznej. 26 pojazdów zostało usuniętych na koszt właściciela.

W ramach tych działań wystawionych zostało ponad 10 tys. mandatów – 8833 w związku z wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji na kwotę ponad miliona złotych i 1355 na kwotę w sumie ponad 111 tys. zł w związku z wykroczeniami przeciwko urządzeniom użytku publicznego (niszczenie roślinności na terenie przeznaczonym do użytku publicznego – zieleńce).

powiązane artykuły:

Katowice1
Lokalne 30 marca 2023

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.5µg/m3 PM2.5: 4.9µg/m3